Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za “Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području KZŽ” za 2008.g.

Datum objave: 27. listopada 2008.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za Projekt «Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Krapinsko-zagorske županije »
 
I.
Korisnici kredita na temelju Ugovora o Programu i ovog Ugovora o načinu provedbe Programa  mogu biti:
Ÿ obrti,
Ÿ mala i srednja trgovačka društva,
Ÿ zadruge i ustanove,
Ÿ obiteljska poljoprivredna gospodarstva.
koji su u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske
 
II.
 
Uvjeti kreditiranja:
a) iznos pojedinačnog kredita:
–  najniži iznos kredita: 20.000,00 kn
–  najviši iznos nije određen;
b) rok otplate do 10 godina
c) poček do 2 godine koji je uračunat u rok otplate
Kamatu po utvrđenoj kamatnoj stopi podmiruju:
– JLS  subvencionira 1 p.p. godišnje
– Županija  subvencionira 1p.p. godišnje
– Županija i JLS subvencioniraju kamatu za cijelo vrijeme trajanja kredita 
   i to za vrijeme korištenja, počeka i otplate kredita
– razliku do visine redovne kamatne stope snosi Korisnik kredita.
III.
 
Namjena kredita:
– kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje poslovnih/proizvodnih objekata
– nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme
– kupnja prijevoznih sredstava u funkciji djelatnosti
– kupnja zemljišta i izgradnja objekta u funkciji djelatnosti u poslovnoj zoni na području Županije
– kupnja bređih junica i krava prvotelki i poljoprivredne mehanizacije, te prerada poljoprivrednih i stočarskih proizvoda
– obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja (najviše do 50% iznosa odobrenog kredita).
Neće se podržavati projekti za:
 
· kupovinu trgovačkih društva i udjela u trgovačkim društvima;
· investicije u sredstva javnog priopćavanja;
· investicije za trgovinu na malo.
IV.
 
Realizacija kredita vršit će se u suradnji sa slijedećim bankama:
Erste&Steiermärkische bank dd Zagreb, Hrvatska poštanska banka dd Zagreb, OTP Banka Hrvatska dd, Zagrebačka banka dd Zagreb, Privredna banka dd Zagreb.
 
V.
 
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja izraditi će prijedlog rang liste poduzetničkih zahtjeva za poduzetničke kredite, te odlučiti o dodjeli subvencije pojedinom poduzetničkom projektu.
 
VI.
 
Poduzetnici dostavljaju zahtjev s dokumentacijom u Upravni odjel za gospodarstvo-Služba za obrt i industriju, Magistratska 1, Krapina, tel. 329-065, 329-064,329-066.
Sve informacije mogu se dobiti na internet adresi: www.kzz.hr/natjecaji.asp
                                                                                 
VII.
Natječaj je otvoren trajno za vrijeme trajanja programa.
 
VIII.
 
Nepotpune prijave neće se zaprimati.