Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. srpnja 2023.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Radobojčica od stac. km  0+000,00 do stac. km 1+831,12, Grad Krapina.

Predmetnim zahvatom je predviđeno uređenje potoka Radobojčica u duljini 831,12 m od stac. km 0+000,00 do stac. km 0+831,12, u svrhu da se opasnost od poplave svede na najmanju moguću mjeru.


Datum zadnje izmjene: 17. srpnja 2023.