Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. lipnja 2023.

Odluku o poništenju javnog poziva možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 230-01/23-04/99
URBROJ: 2140-09/6-23-1
Krapina, 6. lipnja 2023.

Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), župan objavljuje

JAVNI POZIV ZA UDRUGE U PODRUČJU

SKRBI ZA UMIROVLJENIKE I STARIJE OSOBE U

KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2023. GODINU

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

1.1. SVRHA JAVNOG POZIVA

Obzirom na negativne demografske trendove, kao i starenje stanovništva ukazala se potreba definiranja starijih kao posebne skupine u fokusu socijalne politike na nacionalnoj, ali i regionalnoj te lokalnoj razini. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2021. godine, osobe iznad 65 godina životne starosti čine 22,45 % ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. U Krapinsko-zagorskoj županiji udio osoba starijih od 65 godina života čini 20,8% ukupnog stanovništva, dok je ono prema popisu iz 2011. godine iznosilo 17,62%. Ovi podaci pokazuju kako se produljio životni vijek građana, ali i da staranje stanovništva utječe na rast javnih troškova za potrebe starijeg stanovništva. Umirovljenici, odnosno starije osobe suočeni su s mnogim izazovima vezanim uz visinu mirovinskih davanja, adekvatnu zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb kao i međugeneracijsku solidarnost. Krapinsko-zagorska županija štiti interese svih ranjivih skupina u društvu, djece, mladih, osoba s invaliditetom za čija se prava zalažu radne i savjetodavne skupine osnovane odlukom župana ili županijske skupštine. Na razini županije, stoga je nedavno osnovan i Savjet za umirovljenike i osobe treće životne dobi kao stručno i savjetodavno tijelo Župana Krapinsko-zagorske županije koje analizira stanja i prioritete te aktivno sudjelovati u pripremi i definiranju mjera za razvoj socijalne zaštite umirovljenika i osoba treće životne dobi, informira Župana Krapinsko-zagorske županije o propisima i drugim pitanjima vezanim uz položaj umirovljenika i osoba starije životne dobi, ali i obavlja i druge poslova vezane uz položaj umirovljenika i osoba starije životne dobi sve s ciljem unaprjeđenja njihova položaja u društvu. Članove Savjeta čine predstavnici Županije, Županijske skupštine, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije te Sindikata umirovljenika KZŽ. Obzirom na poznavanje problematike s kojim su predstavnici umirovljenika i starijih osoba suočeni, kao i ulogom udruga u njezinom rješavanju, inicirano je raspisivanje ovog Javnog poziva. Primarna svrha Javnog poziva jest jačanje informatičkih resursa udruga. Nabavom informatičke opreme udruge stječu uvjete za unaprjeđenjem svoje informatičke pismenosti, konkurentnosti za prijavu na europske i nacionalne natječaje i pozive, kao i dostupnost same usluge korištenje opreme njezinim članovima.

Više u prilozima ispod teksta…