Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. svibnja 2021.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku,

      branitelje, civilno društvo i mlade

KLASA: 550-01/21-01/

URBROJ: 2140/01-09-21-1

Krapina, 10. svibnja 2021.

Krapinsko-zagorska županija

upućuje Vam

P O Z I V

za sudjelovanje na mrežnom predavanju na temu

„Obiteljski odnosi-bitna pretpostavka psihičkog zdravlja“

koje će se održati dana 17. svibnja (ponedjeljak) 2021. godine u 13,00 sati putem Zoom aplikacije.

 

Krapinsko-zagorska županija organizira stručno predavanje povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji (15. svibnja).

Obitelj je temeljna jedinica društva. Svjedoci smo da u današnja vremena obitelj često nema ni vremena ni uvjeta za razvoj u zajedništvu i toleranciji, te je izuzetno važno osvijestiti značajnost i ulogu obiteljskih odnosa. U doba zdravstvene krize, elementarnih nepogoda poput potresa, općenito neizvjesnosti, važno je da roditelji brinu o sebi, o strukturi obitelji, i daju djeci pozitivne poruke. Što su međusobni odnosi članova obitelji skladniji i prožeti međusobnim poštovanjem, veće su mogućnosti da ćemo imati kvalitetno, tolerantno i koherentno društvo. Također, obitelj ima centralnu ulogu u usvajanju zdravih životnih navika i u prevenciji svih danas vodećih vrsta kroničnih nezaraznih bolesti, ali i prevenciji ovisnosti i rizičnih ponašanja.

Stručno interaktivno predavanje na spomenutu temu održati će renomirana stručnjakinja Ljubica Uvodić Vranić, prof psihologije, samostalni konzultant-komunikolog u poduzećima, u medicini rada, psiholog, terapeut i savjetnik u individualnom, obiteljskom i grupnom radu. Autorica je brojnih knjiga i voditeljica Udruge za unapređivanje obiteljskog života “Petkom u pet”.

Predavanje je u prvom redu namijenjeno, stručnim suradnicima u odgojnim i obrazovnim ustanovama (dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama), ustanovama socijalne skrbi, zdravstvenim ustanovama, udrugama koje se bave djecom, kao i roditeljima i ostaloj zainteresiranoj javnosti.

Predviđeno vrijeme trajanja stručnog predavanja je 1,5 sat.

Predavanju se možete pridružiti putem poveznice za Zoom aplikaciju: https://zoom.us/j/97840321184?pwd=clJVemJ2NHRQbUQ0U0RYeHJaa29qZz09, i lozinke: 537724.

Vjerujem da ćete prepoznati važnost ove teme i odazvati se našem pozivu. Svoje prisustvo molimo potvrdite elektronskom poštom na adresu: miljenka.muzar@kzz.hr.

P R O Č E L N I C A

Martina Gregurović Šanjug