Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. siječnja 2012.

Popis dodijeljenih sredstava možete preuzeti ispod teksta.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

UO za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

KLASA: 612-10/12-01/01

URBROJ:2140/1-02-12-1

Krapina, 05.siječnja 2012.

 

Na temelju članka 1 i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90,27/93 i 38/09) i članka 1. Odluke o Kulturnom vijeću KZŽ (Sl.gl. KZŽ 16/04 i 30/09), župan Krapinsko – zagorske županije upućuje putem županijskih web stranica javni

P O Z I V

za dostavljanje prijava za potporu izdavanju knjiga iz proračuna Krapinsko zagorske županije u 2012. godini

I

Pozivaju se pravne osobe (registrirane za obavljanje izdavačke djelatnosti u KZŽ) i autori vlastitih izdanja s područja KZŽ da podnesu pisane i obrazložene prijave projekata izdavanja autorskih proznih, pjesničkih, književno-esejističkih djela koje namjeravaju izdati 2012. godine i za koje očekuju financijsku potporu iz proračuna Krapinsko zagorske županije.

II

Prijave s obrazloženjem moraju biti dostavljene na priloženim prijavnicama (kopirano u 2 primjeraka) kao i u digitalnoj formi, najkasnije do 24. veljače 2012. godine na adresu: Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, 49 000 Krapina, Magistratska ulica 1, p.p. 43., email: ivan.lamot@kzz.hr

 

Prijave koje ne budu dostavljene na propisanim obrascima i u zahtijevanoj formi, s potpunim podacima uz propisane priloge kao i prijave koje se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati i uvrstiti u program «tekuće donacije za izdavačku djelatnost» Krapinsko zagorske županije.

 

                                                                                                       Ž U P A N:

                                                                                            mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić