Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. siječnja 2012.

Popis dodijeljenih sredstava možete preuzeti ispod teksta.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

UO za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

KLASA: 610-02/12-01/01

URBROJ:2140/1-02-12-1

Krapina, 05. siječnja 2012.


Na temelju članka 1 i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 1. Odluke o Kulturnom vijeću KZŽ (Sl.gl. KZŽ 16/04 i 30/09) župan Krapinsko – zagorske županije upućuje putem županijskih web stranica javni

P O Z I V

za predlaganje projekata manifestacija u kulturi Krapinsko – zagorske županije u 2012. godini


Pozivaju se institucije (isključivo) iz Krapinsko zagorske županije, a za područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge projekata manifestacija u kulturi koje će organizirati u 2012. godini i za koje očekuju financijsku podršku iz proračuna Krapinsko zagorske županije.

Prijedlozi s obrazloženjem moraju biti dostavljeni na priloženim prijavnicama (kopirani u 2 primjeraka) kao i u digitalnoj formi najkasnije do 24. veljače 2012. godine na adresu: Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu; 49 000 Krapina, Magistratska ulica 1, p.p. 43., email: ivan.lamot@kzz.hr

Prijedlozi koji ne budu dostavljeni na propisanim način i s potpunim podacima uz propisane priloge kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati i uvrstiti u program manifestacija u kulturi Krapinsko zagorske županije.

 

                                                                                                    Ž U P A N:

                                                                                         mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić