Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. veljače 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA:320-01/23-01/06

URBROJ: 2140-06/07-23-2

Krapina, 21. veljače 2023.

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.,13/18., 5/20., 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

Poziv za sudjelovanje na 15. manifestaciji “Babičini kolači”

Krapinsko-zagorska županija i Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije u suradnji s Gradom Krapina organiziraju manifestaciju Babičini kolači.

Petnaesta po redu manifestacija Babičini kolači održat će se 22. travnja 2023. godine u Gradu Krapini odakle dolazi pobjednica Vesna Hršak sa kolačem “Svečana martinjska pita.

Na natjecanje u pečenju kolača prema originalnim receptima naših baka i prabaka mogu se prijaviti žene s područja Krapinsko-zagorske županije, a osnovni uvjet za sudjelovanje je da su bake.

Pozivaju se sve zainteresirane bake da podijele svoje kulinarsko umijeće koje su naslijedile od svojih baka i prabaka da se prijave na 15. Babičine kolače.

Prijava mora sadržavati ime i prezime, adresu stalnog boravka, broj telefona, datum rođenja, broj osobne iskaznice te naziv i recept natjecateljskog kolača. Recept mora sadržavati popis sastojaka te opis postupka izrade kolača.

Prijave s receptima natjecateljskog kolača dostavljaju se elektroničkim putem na mail adresu poljoprivreda.kzz@kzz.hr ili na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,

promet i komunalnu infrastrukturu,

Magistratska 1, Krapina

s naznakom: „Prijava za 15. Babičine kolače“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 049/329-084, kontakt osoba je Ivanka Kuščar.

Rok za podnošenje prijava za sudjelovanje na 15. Babičinim kolačima je do 17. ožujka 2023. godine.

Ž U P A N 

Željko Kolar