Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – donošenje God. plana uobičajenih mjera za spreč. šteta od divljači

Datum objave: 29. siječnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,
promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA:323-01/21-01/01
URBROJ: 2140/01-06-21-01
Krapina, 27.  siječanj  2021.

Na temelju točke IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, br. 140/09) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
 Godišnjeg plana uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači
na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu godinu 2020./2021.

Na temelju članka 77. Zakona o lovstvu  („Narodne novine“ br. 99/18. i 32/19.) Krapinsko-zagorska županija pokreće postupak donošenja Godišnjeg plana uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu godinu 2021./2022.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorska županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 24/14), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge dostave putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u prilogu).

Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektroničke pošte: marina.krog@kzz.hr zaključno do 28. veljače 2021. godine ili na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,  promet i komunalnu infrastruktura, Magistratska 1, 49 000 Krapina. 

Svi pristigli prijedlozi  do 28. veljače 2021. godine razmotrit će se i oni prihvaćeni, ugraditi će se u konačni Godišnji plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu godinu 2021./2022.

 PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing.