Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje- donošenje Pravilnika za dodjelu potpora obrtnicima i gospodarstvenicima

Datum objave: 28. ožujka 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,

turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 311-01/23-01/21

URBROJ: 2140-06/03-23-1

Krapina, 28.03.2023.

Na temelju točke IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, br. 140/09) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se

J A V N I    P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Pravilnika za dodjelu potpora obrtnicima / gospodarstvenicima Krapinsko-zagorske županije za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima/manifestacijama u zemlji i inozemstvu

Uzimajući u obzir postojeće stanje i probleme gospodarstva, Krapinsko-zagorska županija će i tijekom 2023. godine kroz vlastita proračunska sredstva pridonositi što povoljnijem okruženju za razvoj gospodarstva na svom području. Jedna od mjera poticanja razvoju gospodarstva na svom području je dodjela potpora obrtnicima / gospodarstvenicima za edukacije i nastupe na sajmovima i za tu mjeru osigurano je ukupan iznos proračunskih sredstava iz vlastitih prihoda u iznosu od 26.500 EUR u 2023. godini.

Cilj ove mjere je stvaranja marketinškog pristupa upravljanja obrtima / tvrtkama kao i promocije vlastite djelatnosti i proizvoda poduzetnika sa područja Krapinsko-zagorske županije. Korisnici potpore su subjekti mikro i malog gospodarstva kao pojedinačni izlagači na manifestacijama i sajmovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Ovim Pravilnikom određuju se i pobliže definiraju oblici potpore, institucijski okvir pružanja potpore te kriteriji koje moraju zadovoljiti korisnici potpora.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorska županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (ispod teksta).

Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektroničke pošte: gospodarstvo@kzz.hr do 28.04.2023. godine ili na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastruktura, Magistratska 1, 49000 Krapina.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i oni prihvaćeni, ugraditi će se u konačni prijedlog Pravilnika za dodjelu potpora obrtnicima / gospodarstvenicima Krapinsko-zagorske županije za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima / manifestacijama u zemlji i inozemstvu.

P R O Č E L N I C A

mr. Sanja Mihovilić