Zagorje
Bajka na dlanu

Nacrt prijedloga Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Datum objave: 31. listopada 2023.
  • Savjetovanje je otvoreno do 14.11.2023. godine.

Na temelju članka 40. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu  s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Proračun je akt koji donosi predstavničko tijelo, a sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine u kojima se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci proračuna i proračunskih korisnika proračuna.

Upravno tijelo za financije izrađuje nacrt proračuna te ga dostavlja županu. Župan utvrđuje prijedlog proračuna i podnosi ga predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenoga tekuće godine.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije, poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi.

Svoje prijedloge možete u pisanom obliku, na obrascu sudjelovanja u savjetovanju, poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za financije i proračun, Magistratska 1, Krapina ili na adresu elektroničke pošte: nevenka.puljko@kzz.hr zaključno s danom 14. studenoga 2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni koji će biti prihvaćeni ugradit će se u prijedlog Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

PO OVLAŠTENJU ŽUPANA
PROČELNICA
Ivana Petek