Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – Odluke o izmjenama Odluke o naknadama članovima Županijske skupštine

Datum objave: 30. travnja 2024.
  • Savjetovanje je otvoreno do 17. svibnja 2024. godine.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.,  85/15. i 69/22.), Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Odluke o izmjenama Odluke o naknadama članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela

Odlukom o naknadama članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 16/10, 13/18 i 10/21) utvrđena je visina naknade za rad u Županijskoj skupštini i njezinim radnim tijelima na način da:

  • članovi Skupštine imaju pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 500,00 kn neto,
  • predsjednik Skupštine ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 1.750,00 kn neto,
  • potpredsjednik Skupštine ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 1.500,00 kn neto,
  • članovi radnih tijela koji nisu ujedno i članovi Skupštine imaju pravo na naknadu troškova u neto iznosu od 150,00 kn po održanoj sjednici na kojoj su nazočni i pravo na naknadu troškova prijevoza, ukoliko stanuju izvan mjesta održavanja sjednice radnog tijela, u iznosu naknade troškova odobrenog korištenja vlastitog automobila u službene svrhe, koji je utvrđen za zaposlene u upravnim tijelima Županije,
  • naknadu troškova prijevoza utvrđenu na isti način imaju članovi Skupštine koji, kao dužnosnici u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa, za obnašanje javne dužnosti primaju plaću/naknadu, pa ne mogu primati naknadu kao članovi Skupštine.

Člankom  31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđen je maksimalan iznos naknade članovima predstavničkih tijela za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela. Propisano je da ukupna godišnja naknada u neto iznosu po članu predstavničkog tijela u županiji s više od 100.000 do 200.000 stanovnika ne smije iznositi više od 14.000,00 kn. Također je propisano je da se naknada za predsjednika predstavničkog tijela može odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade utvrđene stavkom 1. istog članka.

Naknada članovima Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 500,00 kn (66,36 eura) neto mjesečno nepromijenjena je od 2010. godine.

Prijedlog je da se naknada članovima Županijske skupštine poveća na iznos od 100,00 eura neto mjesečno te da se naknada članovima radnih tijela Županijske skupštine koji nisu ujedno i članovi Skupštine poveća sa 150,00 kn (19,90 eura) neto po održanoj sjednici na kojoj su nazočni na 27 eura neto.

Naknada predsjedniku i potpredsjednicima Županijske skupštine ostaje nepromijenjena, samo se utvrđuje u službenoj valuti u Republici Hrvatskoj.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15. i 69/22.) i odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti donošenja Odluke o izmjenama Odluke o naknadama članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: karlo.frljuzec@kzz.hr zaključno s danom 17. svibnja 2024. godine.

PROČELNIK
Karlo Frljužec