Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – donošenje Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljo. proizvodnje KZŽ za razdoblje 2024.-2027.

Datum objave: 8. siječnja 2024.

Na temelju točke IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, br. 140/09) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se javni poziv za  savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2027. godine

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22) Krapinsko-zagorska županija pokreće postupak donošenja Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2027. godine.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge dostave putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u prilogu).

Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektroničke pošte: poljoprivreda@kzz.hr  zaključno do 22. siječnja 2024. godine ili na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,  promet i komunalnu infrastruktura, Magistratska 1, 49 000 Krapina.

Svi pristigli prijedlozi  do 22. siječnja 2024. godine razmotrit će se i oni prihvaćeni ugraditi će se u konačni Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2027. godine.