Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Operativni plan razvoja cikloturizma do 2020.

Datum objave: 13. rujna 2017.

Operativni plan razvoja cikloturizma osnovni je dokument na temelju kojeg bi se trebao razvijati cikloturizam na području Republike Hrvatske, posebice kontinentalnom dijelu države. Njegovu je izradu iniciralo Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, s obzirom da je na temelju prethodno izrađenih planskih dokumenata i aktualnih iskustava utvrđeno da cikloturizma predstavlja oblik turističke aktivnosti s izuzetno velikom perspektivom razvoja, osobito za turistički nedovoljno razvijeni prostor kontinentalne Hrvatske. Operativni plan razvoja cikloturizma Krapinsko-zagorske županije temelji se na obveznim elementima operativnih planova razvoja cikloturizma na području kontinentalnih županija, koji čine sastavni dio Javnog poziva Ministarstva turizma za podnošenja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava.

U skladu s obveznim elementima operativnih planova razvoja cikloturizma, i Operativni plan razvoja cikloturizma Krapinsko-zagorske županije sadrži osvrt na Akcijski plan razvoja cikloturizma RH iz 2015. godine s opisom ostvarenih ciljeva tog plana na području Krapinsko-zagorske županije, analizu postojećg stanja cikloturizma, SWOT analizu, viziju razvoja u budućnosti, standarde za razvoj cikloturističke infrastrtukture te kao najvažniji dio opis mjera, odnosno konkretnih razvojnih projekata na operativnoj razini. Međutim njima ključno mjesto imaju infrastrukturni projekti, odnosno trasiranje i obilježavanje na terenu prioritetnih biciklističkih ruta koje će biti prepoznatljive i zbog kojih bi turisti trebali dolaziti i boraviti u kontinentalnom dijelu Hrvatske, tako i u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Operativni plan razvoja cikloturizma Krapinsko-zagorske županije donosi trasiranje i obilježavanje tri glavne velike rute, mjere vezane za obilježavanje i unapređenje lokalnih ruta za rekreativne i touring bicikliste, ruta i pratećih sadržaja za korisnike brdskih (MTB) bicikala te mjere vezane uz uređenje odmorišta i servisnih stanica za cikloturiste. Sastavni dio Plana čine i mjere vezane uz razvoj „Bike&Bed ponude“ i ugostiteljskih sadržaja za cikloturiste, informativnih i interpretativnih sadržaja, promocijskih aktivnosti, dodatnih usluga za cikloturiste te edukacije iz područja cikloturizma, uključujući i obrazovanje certificiranih biciklističkih vodiča i pratitelja. Zaključni dio dokumenta sadržaji i Plan implementacije s prijedlogom vremenskog okvira prioriteta.

Ovim se putem pozivaju svi zainteresirani građani, a posebno populacija na koju se prijedlog Operativnog plana razvoja cikloturizma odnosi (jedinice lokalne samouprave, sustav turističkih zajednica, biciklistički klubovi, udruge i društva te ostali) da dostave svoje primjedbe i prijedloge na Operativni plan razvoja cikloturizma Krapinsko-zagorske županije. Pisana očitovanja treba dostaviti putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (ispod teksta).

Popunjeni obrazac s prilogom zaključno do 20.09.2017. dostaviti na adresu elektronske pošte: sanja.mihovilic@kzz.hr ili na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Magistratska 1, Krapina.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić