Zagorje
Bajka na dlanu

XXI. Izložba stoke i XXIII. Izložba konja KZŽ

Datum objave: 2. svibnja 2024.
  • Javni poziv je otvoren do 07. svibnja 2024. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 320-08/24-01/02
URBROJ: 2140-06/13-24-13
Krapina, 30. travanj 2024.

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 31/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13., 13/18., 5/20., 10/21.i 15/21- pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje 

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA
XXI. IZLOŽBI STOKE I XXIII. IZLOŽBI KONJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Krapinsko-zagorska županija i Grad Zlatar u suradnji sa Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu,  Središnjim savezom udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka, Ministarstvom poljoprivrede, Turističkom zajednicom Krapinsko-zagorske županije te stočarskim  i konjogojskim udrugama Krapinsko-zagorske županije organiziraju 18. svibnja 2024. godine (subota) na prostoru trenutnog sajmišta u Zlataru (prostor Trgonoma d.o.o.)  XXI. Izložbu stoke i XXIII. Izložbu konja Krapinsko-zagorske županije.

Pozivamo zainteresirane uzgajivače stoke i konja da se prijave na XXI. Izložbu stoke i XXIII. Izložbu konja Krapinsko-zagorske županije.

Za prijavu grla potrebno je dostaviti slijedeće podatke: ime i prezime vlasnika, OIB, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu, broj računa te podatke o grlu: životni broj i naziv grla.

Stoka mora biti upisani u Matičnoj knjizi A i biti u kontroli mliječnosti.  Sva grla koja se prijavljuju moraju biti registrirana u obveznim registrima.

Prijavnicu dostavite do 7. svibnja 2024. godine na slijedeću adresu: Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, 49 000 Krapina ili na  e-mail: poljoprivreda@kzz.hr, a za dodatne informacije možete nazvati na brojeve telefona 049/329-049; 049/329-084.

Ž U P A N 
Željko Kolar