Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. rujna 2007.

Krapinsko-zagorska županija organizira županijski izbor “Najuzornije hrvatske seoske žene” za 2007. godinu. Prijaviti se mogu hrvatske državljanke koje žive na selu i imaju lijepo uređeno kućanstvo, te imaju poljoprivredno gospodarstvo ili stvaraju umjetnička djela u Hrvatskom zagorju. Za pobjednicu su osigurane prigodne nagrade.

 
Prijaviti se možete do 16. rujna 2007. g. u Krapinsko-zagorskoj županiji, Magistratska 1, 49000 Krapina (Ured županice – glasnogovornik). Za više informacija možete se obratiti na tel. 049/329-221 (glasnogovornik Josip Bosak) ili email: glasnogovornik©kzz.hr.
 
Cilj izbora je promocija vrijednosti i važnosti žene na selu i gospodarstvu, te podizanje kvalitete življenja na seoskom domaćinstvu i očuvanje kulturne baštine.
 

Pravilnik o Izboru najuzornije hrvatske seoske žene

 

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, postupak izbora i aktivnosti Najuzornije hrvatske seoske žene.

 

Članak 2.

 

Najuzornija hrvatska seoska žena je promicateljica vrijednosti hrvatskog sela, seljačkog gospodarstva, obitelji, kreativnosti, plemenitosti, održive poljoprivrede, seoske tradicije i kulture.

Najuzornija hrvatska seoska žena svojom osobnošću simbolizira vrijednost i važnost kreativne, poduzetne žene na selu i u gospodarstvu S ciljem afirmacije i podizanja kvalitete življenja na hrvatskom selu, sačuvanju obitelji i kulturne baštine, te poboljšanju položaja seoske žene u hrvatskom društvu.

 

Članak 3.

 

Najuzornija hrvatska seoska žena može biti žena, hrvatska državljanka, koja živi na selu, uživa ugled u svojoj sredini, ima lijepo uređeno kućanstvo i poljoprivredno gospodarstvo, proizvodi poljoprivredne proizvode i/ili rukotvorine i/ili stvara umjetnička djela, u svojoj sredini je poznati borac za razvitak i napredak društvenog, kulturnog i gospodarskog života žene, obitelji i zajednice. Nije do sada sudjelovala na natjecanju za izbor najuzornije hrvatske seoske žene.

Članak 4.

 

Najuzornija hrvatska seoska žena, Prva i Druga pratilja najuzornije hrvatske seoske žene izabiru se na osnovu javnog natječaja kojeg raspisuje nositelj projekta.

Prijava mora sadržavati: ime i prezime kandidatkinje, adresu stalnog boravka, obrazovanje, državljanstvo, kratki životopis s potpisom i fotografiju.

 

Članak 5.

 

Najuzornija hrvatska seoska žena, Prva i Druga pratilja najuzornije hrvatske seoske žene biraju se na godinu dana.

Najuzornija hrvatska seoska žena može biti izabrana samo jednom u trajanju od jedne godine.

 

Članak 6.

 

Postupak izbora je slijedeći: Nakon prijave na Natječaj kandidatkinje posjećuju predstavnici Ocjenjivačkog suda koji ocjenjuju uređenost gospodarstva i kućanstva, gostoljubivost kandidatkinje, te proizvode kandidatkinje.

Slijedi natjecanje na posebno organiziranoj završnoj priredbi u mjestu ili općini/gradu ili županiji iz kojeg je posljednja pobjednica odnosno prema odluci nositelja Projekta. Na toj priredbi se ocjenjuju žene, izabiru i proglašavaju rezultati natjecanja.

 

Na temelju prijave, posjeta gospodarstvu i kućanstvu te na samom natjecanju ocjenjuje se pet skupina pitanja odnosno statusa, kriterija: (a) Opći status žene: bračno stanje, završena Škola, životna dob, brojnost djece i obitelji, veličina poljoprivrednog gospodarstva., (b) Posebni status žene: dodatna edukacija, poduzetnost, izrada tradicijskih proizvoda, kulturno-umjetnički rad, društveno-humanitarni rad. dosadašnja priznanja, (c) Osobni tržišni proizvod po izboru kandidatkinje, (d) Ocjena uređenosti kućanstva i gospodarstva te gostoljubivosti (e) Ocjena općeg dojma na samom izboru. Obavezna nošnja kraja iz kojeg kandidatkinja dolazi. Posebni Ocjenjivački sud provodi natjecanje i ocjenjivanje, te izabire i proglašava Najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Prvu i Drugu pratilju najuzornije hrvatske seoske žene.

 

Članak 7.

 

Pokrovitelj Izbora dodjeljuje diplomu Najuzornijoj hrvatskoj seoskoj ženi, Prvoj i Drugoj pratilji najuzornije hrvatske seoske žene, a nositelj projekta odgovarajuće nagrade te svim sudionicama pismeno priznanje i nagrade sponzora.

 

Članak 8.

 

Nositelj i organizator projekta je Udruga uzornih seoskih žena, suorganizator (domaćin izbora) i pokretač projekta Upravni odjel za poljoprivredu., ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije. Suorganizatori projekta mogu biti i ostali zainteresirani. Pokrovitelj projekta “Izbor najuzornije hrvatske seoske žene” je Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva. Nositelj projekta imenuje Ocjenjivački sud za izbor Najuzornije hrvatske seoske žene iz redova: aktualna najuzornija, nositelja projekta, suorganizatora., pokrovitelja, medijskog pokrovitelja, sponzora, istaknutih društvenih., znanstvenih, političkih i stručnih djelatnika. Ocjenjivački sud ima do 15 članova.

 

Članak 9.

 

Najuzornija hrvatska seoska žena će promovirati vrijednost seoske žene, obitelji., hrvatskog sela, seljačkog gospodarstva, seoske tradicije i kulture na određenim manifestacijama u Hrvatskoj i u svijetu, a prema zahtjevu nositelja projekta.

 

Članak 10.

 

Nositelj projekta preuzima projekt i provodi ga u suradnji sa suorganizatorom i Upravni odjelom za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije. Nositelj projekta može promijeniti neke od članaka ovog pravilnika ako su promjene u funkciji uspješnijeg izbora i rada projekta.