Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 31. ožujka 2016.

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća održane 9. prosinca 2015.

godine,

2. Kretanja na tržištu rada u Krapinsko-zagorskoj županiji s osvrtom na Mjere aktivne politike

zapošljavanja i aktivnosti profesionalnog usmjeravanja,

3. Informacija o održavanju 9. Sajma poslova i obilježavanju Europskog tjedna poslodavaca,

4. Prijedlog programa rada Gospodarsko-socijalnog vijeća za 2016. godinu,

5. Imenovanje predsjednika Gospodarsko-socijalnog vijeća,

6. Imenovanje potpredsjednika Gospodarsko-socijalnog vijeća,

7. Pitanja i prijedlozi.