Zagorje
Bajka na dlanu

Građani smatraju da bi Županije bolje odredile prioritete za ulaganja nego što to čini središnja vlast

Datum objave: 9. veljače 2016.

Više od 750 građana Hrvatske u dobi od 18 do 65 godina sudjelovalo je u istraživanju koje je pokazalo kako gotovo 90 posto ispitanika smatra kako smanjivanje broja županija ne bi trebala biti prva mjera za uštedu na državnoj razini i racionalizaciju državnog proračuna. Njih 73 posto smatra da bi županije, gradovi i općine znatno bolje odredile prioritete za usmjeravanje i ulaganje proračunskih sredstava središnje vlasti, a zanimljivi rezultati jesu i da 49 posto ispitanika misli da bi ukidanje županija dovelo do daljnje centralizacije odlučivanja jer bi se odluke donosile u velikim gradovima ili na državnoj razini.

Isti postotak ispitanika (49 posto) slaže se s tvrdnjom da su županije dio lokalnog identiteta, a ono što je još važno istaknuti jest kako se više od pola ispitanika (53 posto) ne slaže se s tim da njihova županija potpadne pod nadležnost neke druge županije ili regionalnog centra. Istraživanje je također pokazalo kako 63 posto građana prepoznaje ulogu županijskih uprava za ceste. Županije inače brinu o 18.534 kilometara županijskih i lokalnih cesta.

Župan Željko Kolar je u obraćanju javnosti naglasio:„Nakon više od dvadeset godina potrebno je napraviti inventuru koja će pokazati s koliko su sredstava županije raspolagale i što su sve s tim uspjele ostvariti. Županije su unatoč trima provedenim poreznim reformama s kojima su izgubile izvorne prihode dokazale da su učinkovite u izvršavanju svojih zadaća, transparentne u svom poslovanju i otvorene za suradnju do kvalitetne reforme.“

Hrvatska zajednica županija aktivno se uključuje u raspravu oko najavljene buduće reforme lokalne i regionalne samouprave koja je, formiranjem nove Vlade, postala jedna od najvažnijih tema u hrvatskom javnom prostoru. Istraživanje koje je provela agencija Hendal samo je dio planiranih projekata koje će ove godine provesti Zajednica županija, a sve kako bi Vladi pomogla u provođenju očito potrebnih reformi. Na rezultate se osvrnouo i predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk.„ Drago nam je da su građani rekli što misle. Jasno je da teritorijalni preustroj bez funkcionalne i fiskalne decentralizacije neće donijeti benefit koji građani očekuju. Zajednica županija spremna je preuzeti aktivnu ulogu u razgovorima posvećenima županijama i najavljenoj reformi jer ćemo samo tako doći do željenih promjena koje su dobre za građane. Više se neće o nama razgovarati bez nas“ rekao je župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk

 

 

 


Fotogalerija