Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. siječnja 2011.

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge R201 Zaprešić-Varaždin-Čakovec , dionica: Zaprešić (isključivo)-Zabok (uključivo)

Krapinsko-zagorska županija poziva javnost da se uključi u javnu raspravu u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata: Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge R201 Zaprešić-Varaždin-Čakovec, dionica: Zaprešić (isključivo)-Zabok (uključivo) koja će trajati od 3. veljače 2011. do 4. ožujka 2011. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave, javnosti je omogućen uvid u jednu cjelovitu Studiju i  jedan Sažetak studije u  prostorijama Grada Zaboka, Zivtov trg 10/2, Zabok i Općini Veliko Trgovišće, Trg Stjepana Tuđmana 2, Veliko Trgovišće, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

U sklopu javnog uvida provesti će se javno izlaganje na dan 3. ožujka 2011. godine (četvrtak)  u  14,00 sati  u  prostorijama Gradske viječnice Grada Zaboka, Zivtov trg 10, Zabok. 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o predmetnoj Studiji mogu se upisati u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju ili se u pisanom obliku mogu dostaviti na adresu Krapinsko-zagorske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina zaključno s zadnjim danom rasprave 4. ožujka 2011. godine.

Sažetak Studije objavljen je na Internet stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva http://www.mzopu.hr