Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. kolovoza 2023.

Rješenje o namjeravanom zahvatu možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka od stac. km 0+800,00 do stac. m 1+1000,00, Grad Oroslavje.

Predmetnim zahvatom je predviđeno uređenje potoka od stac. km 0+800,00 do stac. m 1+1000,00, Grad Oroslavje, u duljini 300 m, s ciljem zaštite od plavljenja okolnog područja te omogućavanja pristupa privatnim parcelama.


Datum zadnje izmjene: 15. siječnja 2024.