Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. prosinca 2023.

Namjeravani zahvat Gradnja supermarketa Plodine u Gradu Donja Stubica na k.č. dio 6/1, k.o. Stubičko Podgorje prihvatljiv je za ekološku mrežu.