Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. studenoga 2018.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18), a vezano na članak 48. stavak 5., 7. i 8. Zakona o zaštiti prirode, a povodom zahtjeva Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Stubičke Toplice, nakon provedenog postupka, donosi rješenje da je navedeni Program prihvatljiv za ekološku mrežu.