Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. ožujka 2011.

Potpore osiguranja od mogućih šteta u poljoprivredi

 

Pravo na potporu mogu ostvariti pravne i fizičke osobe koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja od šteta i ukoliko su poljoprivredna gospodarstva , te one koje su u svojstvu ugovaratelja sklopile skupnu policu osiguranja.

Potpora osiguranju proizvodnje se ostvaruje nakon cjelovite isplate ugovorene ukupne premije osiguranja po pojedinoj polici osiguranja, odnosno plaćene premije po skupnoj polici osiguranja i iznosi 25 % trošaka zaračunate ukupne premije osiguranja odnosno premije po skupnoj polici osiguranja, bez obzira na osigurani rizik za koji je sklopljena polica osiguranja.

Pri osiguranju proizvodnje na višegodišnje trajanje, osiguranik ima pravo na pokriće troška premije za pojedino jednogodišnje osiguravateljsko razdoblje i uz prilaganje za to odgovarajuće police osiguranja.

Maksimalan iznos potpore za osiguranje proizvodnje u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona osiguranik ili ugovaratelj osiguranja po skupnoj polici iznosi 500.000,00 kuna.

Za ostvarivanje potpore, osiguranik ili ugovaratelj osiguranja po skupnoj polici podnosi zahtjev Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem Regionalnih ureda, u kojem je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Zahtjev se podnosi od 15.04. tekuće godine za proteklu godinu na Obrascu 1. Zahtjev za prelazne police osiguranja podnosi se ako je osiguravateljsko razdoblje isteklo u godini koja predhodi godini podnošenja zahtjeva.

Ukoliko osiguranik svoje pravo ostvaruje preko ugovaratelja, koji je u njegovo ime ugovorio skupnu policu, zahtjev može podnjeti ugovaratelj skupne police, uz zahtjev se prilaže ispunjena i potpisana izjava osiguranika prema Obrascu br.3. Po jednoj skupnoj ili pojedinačnoj polici može se podnjeti samo jedan zahtjev godišnje.

Obrasci i Pravilnik mogu se pronaći na web stranici Narodnih novina, br 12/11 www.nn.hr i na web stranici Ministarstva www.mps.hr .