Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. veljače 2011.

ŽUPANIJSKO POPISNO                                                                            

  POVJERERNSTVO

                                                                                              

KLASA: 953-02/10-01/01

URBROJ: 2140/01-02-11-47

Krapina, 18. veljače 2011.

 

            Županijsko popisno povjerenstvo Krapinsko – zagorske županije radi pripreme, organizacije i provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine objavljuje slijedeći

J A V N I   P O Z I V

I.

Pozivaju se zainteresirani kandidati, koji ispunjavaju kriterije iz točke II. i III. ovog Javnog poziva, a žele kao popisivači ili kontrolori sudjelovali u Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.godine na području Krapinsko-zagorske županije, da pristupe ispunjavanju Upitnika za prijavu popisivača i kontrolora (dalje u tekstu: Upitnik) dana 26. veljače (subota) 2011. godine, prema rasporedu koji se nalazi u tablici:

 

Popisna Ispostava

Datum ispunjavanja Upitnika

Za područje Grada/Općine

(Popisni centri)

Vrijeme ispunjavanja Upitnika

Mjesto

 ispunjavanja Upitnika

 

 

DONJA STUBICA

 

26. veljače (subota) 2011. godine

Donja Stubica

11,00 sati

 

 

Prostorije Osnovne škole Oroslavje, u Oroslavju, Ulica Antuna Mihanovića 4

Oroslavje

10,00 sati

Gornja Stubica

10,00 sati

Marija Bistrica

11,00 sati

Stubičke Toplice

10,00 sati

 

 

 

KLANJEC

 

26. veljače (subota) 2011. godine

Klanjec

11,30 sati

 

Prostorije Osnovne škole «Antuna Mihanovića» Klanjec, u Klanjcu, Ulica Lijepe naše 41

Kraljevec na Sutli

11,30 sati

Kumrovec

10,00 sati

Tuhelj

10,00 sati

Zagorska Sela

10,00 sati

 

 

 

KRAPINA

 

 

26. veljače (subota) 2011. godine

Krapina

10,00 sati

 

Mala dvorana Pučkog otvorenog učilišta  u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13, I. kat

Đurmanec

12,00 sati

Jesenje

12,00 sati

Petrovsko

13,00 sati

Radoboj

13,00 sati

 

 

 

PREGRADA

 

 

 

 

26. veljače (subota) 2011. godine

Pregrada

08,00 sati

Prostorije

Osnovne škole «Janka Leskovara» Pregrada,

u Pregradi,Ulica Dragutina Kunovića 8

 

Desinić

 

08,00 sati

 

Hum na Sutli

 

08,00 sati

 

 

 

 

ZABOK

 

 

 

 

26. veljače (subota) 2011. godine

Zabok

10,00 sati

 

Upravna zgrada Regeneracije u Zaboku, Ulica K. Š. Đalskog 4, na I. katu, dvorana 1 (prostor Fakulteta organizacije i informatike Varaždin)

 

Bedekovčina

12,00 sati

Krapinske Toplice

 

12,00 sati

Sveti Križ Začretje

 

11,00 sati

Veliko Trgovišće

11,00 sati

 

 

 

 

 

 

ZLATAR

 

 

 

 

26. veljače (subota) 2011. godine

Zlatar

11,00 sati

 

 

 

 

Prostorije Osnovne škole «A. Kovačića» Zlatar, u Zlataru, Ulica Vladimira Nazora 1

 

Budinščina

10,00 sati

Hraščina

10,00 sati

Konjščina

10,00 sati

Lobor

11,00 sati

Mače

11,00 sati

Mihovljan

12,00 sati

Novi Golubovec

12,00 sati

Zlatar Bistrica

12,00 sati

 

 

II.

Popisivači su neposredni izvršitelji Popisa, o njihovim sposobnostima, zalaganju i načinu ponašanja s osobama od kojih prikupljaju podatke u velikoj mjeri ovisi uspjeh i kvaliteta Popisa. Popisivanje na terenu traje od 01. do 28. travnja 2011. godine, od jutra do navečer, pa je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom razdoblju nema poslovnih/školskih obveza, jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.

Kriteriji prijave za popisivača:

– punoljetnost,

– najmanje završena srednja škola.

Kriterij odabira:

– zadovoljen kriterij čitljivosti rukopisa optičkim čitanjem.

U slučaju izjednačenosti navedenih kriterija prednost će imati, prema redoslijedu kako slijedi:

– dugotrajno nezaposlene osobe (nezaposlene 12 mjeseci ili duže, nezaposleni hrvatski branitelji i nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja),

– ostale nezaposlene osobe,

– studenti,

– umirovljenici.

III.

Kontrolori su, u pravilu, osobe s iskustvom u popisima stanovništva ili sličnim statističkim akcijama ili osobe s odgovarajućim radnim i životnim iskustvom koje će im omogućiti da usvoje složenu Metodologiju Popisa i da usvojeno znanje o popisu kvalitetno prenesu na osobe koje poučavaju. Kontrolori sudjeluju u radu popisnog centra, vode poduku popisivača i tijekom Popisa vode skupinu (prosječno sedam) popisivača, te im pomažu i nadziru njihov rad. Od kontrolora se očekuje cjelodnevni angažman, uključujući subote i nedjelje.

Kriteriji prijave za kontrolore:

– punoljetnost,

– najmanje završena srednja škola,

– iskustvo u popisima (bilo kao popisivač ili kontrolor) ili u velikim statističkim akcijama.

Kriterij odabira:

– iskustvo rada na prošlim popisima.

IV.

Prilikom prijave kandidat je dužan uz sebe imati:

– identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu),

– kemijsku olovku koja piše crno ili tamno plavo.

V.

Ispunjeni Upitnici biti će skenirani u Državnom zavodu za statistiku. Rezultati optičkog čitanja poslužiti će kao kriterij pri odabiru kandidata.

Kandidati svojim potpisom jamče istinitost podataka navedenih u Upitniku. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu točni, kandidati neće ući u izbor za popisivača ili kontrolora, odnosno biti će isključeni iz daljnjih aktivnosti Popisa.

 

                                                                                  P R E D S J E D N I K

                                                               ŽUPANIJSKOG POPISNOG POVJERENSTVA

                                                                                        Ž U P A N

                                                                            mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić