Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. veljače 2011.

ŽUPANIJSKO POPISNO

POVJERENSTVO

KLASA: 953-02/10-01/01

URBROJ: 2140/01-02-11-44

Krapina, 11. veljače 2011.

                                                                                              POVJERENSTVIMA ISPOSTAVA

                                                                                                            – svima –

 

PREDMET: Popis stanovništva kućanstava i stanova 2011. godine

             – popisivači i kontrolori, postupak prijave i odabira

 

Na temelju Zakona o Popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine («Narodne novine»,broj 92/10.), slijedi postupak prijave i odabira popisivača i kontrolora za Popis 2011. U tom postupku Povjerenstvo ispostave predlaže, a Županijsko povjerenstvo imenuje popisivače, dok kontrolore, kao stručne sudionike Popisa, imenuje ravnatelj Državnog zavoda za statistiku na prijedlog Županijskog popisnog povjerenstva.

Pri tom Vam skrećemo pažnju da s danom 15. veljače ravnatelj Državnog zavoda za statistiku imenuje Instruktore za svaku Ispostavu koji će od toga dana biti Vaši stručni suradnici. To su osobe s iskustvom u provedbi velikih statističkih istraživanja i zaduženi su brinuti o Popisu u stručnom i organizacijskom dijelu provedbe.

Županijsko popisno povjerenstvo odredilo je datum 26. veljače (subota) 2011.g. u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, za ispunjavanje Upitnika za prijavu popisivača i kontrolora u Ispostavama.

Stoga je Vaš zadatak slijedeće:

• obavijestiti javnim pozivom (obaviješću preko lokalnih medija i sl.) zainteresirane kandidate da toga dana pristupe ispunjavanju Upitnika za prijavu popisivača i kontrolora (navesti dan, vrijeme i lokaciju – točnu adresu),

• prikupiti okvirnu informaciju od Popisnih centara na svom području koliko se zainteresiranih kandidata očekuje zbog broja Upitnika koje trebate preuzeti kod Županijskog Povjerenstva,

• osigurati prostorije gdje će se provesti testiranje Upitnikom (učionice ili prostorije slične namjene),

• zajedno s Vašim Instruktorom provesti testiranje Upitnikom, pri čemu će Instruktor ukratko upoznati kandidate s Popisom, (vrijeme Popisa, obuke), kriterijima za sudjelovanje na testiranju, kriterijima za odabir kandidata te ukratko o načinu ispunjavanja Upitnika,

• po provedenom testiranju dostaviti testove istoga dana Županijskom popisnom povjerenstvu u Krapinu, gdje se objedinjuju i šalju u Zagreb, u Državni zavod za statistiku na čitanje optičkim čitačem.

Kriteriji za prijavu i izbor popisivača:

– punoljetnost,

– najmanje završena srednja škola,

– nezaposlenost, koja se dokazuje preslikom evidencijskog lista HZZZ-a (prednost imaju nezaposlene osobe 12 mjeseci ili duže, kao i nezaposleni hrvatski branitelji),

– status studenta ( preslika studentske iskaznice),

– status umirovljenika ( preslika odreska od mirovine).

Uvid u navedenu dokumentaciju izvršit će se prije pristupanja samom Upitniku, a to će obaviti Povjerenstvo zajedno s Instruktorom.

Kriteriji za prijavu i izbor kontrolora:

– punoljetnost,

– najmanje završena srednja škola,

– iskustvo u popisima stanovništva (kao kontrolor ili kao popisivač).

Zainteresirani kandidati dužni su na testiranje donijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku, (crnu ili plavu, keramičku ne! ).

 

S poštovanjem,

                                                                                                  PREDSJEDNIK

                                                                             ŽUPANIJSKOG POPISNOG POVJERENSTVA

                                                                                                    Ž U P A N

                                                                                        mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić