Zagorje
Bajka na dlanu

Prijavite i svoj projekt na Javni poziv za participativni proračun za mlade – na raspolaganju je 33.200 eura

Datum objave: 11. lipnja 2024.

Javni poziv za prijavu projekata za participativni proračun za mlade Krapinsko-zagorske županije predstavljen je na konferenciji za medije održanoj 11. lipnja 2024. godine u Centru za mlade u Zaboku. Javni poziv predstavili su zamjenica župana Jasna Petek, pročelnica upravnog odjela nadležnog za mlade Martina Gregurović Šanjug i zamjenik predsjednice Županijskog savjeta mladih Marko Šoštarić.

Naša županija ima dugogodišnju praksu rada sa mladima što se tiče prijave projekata i programa na naše javne pozive i natječaje gdje su udruge mladih prijavljivale vrlo kvalitetne projekte i realizirale određene potrebe. Već treću godinu raspisujemo i Javni poziv za participativni proračun za mlade, to je zaista jedan odličan mehanizam odgovaranja na potrebe mladih u nekoj sredini koji mlade potiče participaciju. Želimo da oni u svojoj zajednice žive aktivno, da vide što bi trebalo mijenjati i da se sami angažiraju kako bi se to i promijenilo“, poručila  je zamjenica župana Petek.

U odnosu na prošlu godinu ove godine je osigurano 20 % više sredstava, odnosno 33.200 eura. Pojedinačna vrijednost projekata koji se mogu prijaviti na ovaj javni poziv kreće se od 500 eura do 3.000 eura s time da prijavitelji mogu prijaviti projekt za koji se traži 100 % financiranje, ali isto tako mogu prijaviti projekt koji se sufinancira iz nekog drugog izvora“, pojasnila je pročelnica Martina Gregurović Šanjug te naglasila kako ovaj Javni poziv funkcionira po principu mladi predlažu, mladi odabiru, mladi provode.

„Što se tiče prijava, nisu teške, a daju poticaj mladima da nešto novog nauče i da nešto naprave za svoje lokalne zajednice, a boljega od toga nema“, istaknuo je zamjenik predsjednice Županijskog savjeta mladih Marko Šoštarić.

Prijedlog projektne aktivnosti/projekta koji će se financirati u sklopu Participativnog proračuna za mlade mogu podnijeti:

 • mladi od 15 – 30 godina (pojedinci)
 • grupe mladih (grupe mladih na ovaj Javni poziv mogu činiti 3-5 osoba)
 • obrazovne ustanove sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije
 • organizacije civilnog društva koje ispunjavaju preduvjete za financiranje iz javnih izvora, sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije
 • ustanove socijalne skrbi koji pružaju socijalne usluge korisničkoj skupini mladih
 • savjeti mladih
 • jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovan Savjet mladih ili dokaz o potpori mladih s područja njihove JLS, uz pismeni dokaz potpore Savjeta mladih ili najmanje 10 osoba u dobnoj skupini mladih.

 Uvjeti:

 1. Projekt je iniciran od strane mladih/grupe mladih
 2. Projektom se ostvaruje javni interes na području Krapinsko-zagorske županije
 3. Projekt ne zahtijeva druge preduvjete (dodatne suglasnosti, projektno-tehničku dokumentaciju i slično, osim ako isto već nije ishođeno i priloženo prijedlogu projekta)
 4. Nije nužno da se projekt financira iz drugih izvora, međutim ukoliko je to slučaj, obavezno se prilaže dokaz da su osigurana sredstva iz drugih izvora.

Više informacija pronađite ovdje:https://kzz.hr/natjecaj/javni-poziv-za-prijavu-prijedloga-za-participativni-proracun-za-mlade-2024/

 

 


Fotogalerija