Zagorje
Bajka na dlanu

Provedba postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju II. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana KZŽ na okoliš

Datum objave: 14. veljače 2014.

Na temelju odredbi članka 160. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ 80/13), članka 7. stavka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08) i članka 12. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine“ broj 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije informira javnost i zainteresiranu javnost o postupku određivanja sadržaja strateške studije.