Zagorje
Bajka na dlanu

Velik odaziv na stručni skup o palijativnoj skrbi

Datum objave: 27. listopada 2022.

Na stručnom skupu održano je osam predavanja iz različitih aspekata palijativne skrbi, dok su sve okupljene na samom početku pozdravile zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije Nada Dogan i pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Doma zdravlja KZŽ Biserka Sviben.

Zamjenica župana Jasna Petek napomenula je da velika posjećenost skupa govori u prilog tome da je palijativna skrb zaista vrlo važna tema u Krapinsko-zagorskoj županiji. „Skrb o terminalno bolesnim ljudima predstavlja jedan oblik zaista zahtjevne skrbi u koju su uključeni članovi i članice obitelji. Ako uzmemo u obzir činjenicu da je prošle godine na području naše županije bilo 163 palijativnih bolesnika, ako tome pribrojimo članove njihovih obitelji, to je preko 1000 ljudi koji u jednoj godini zahtijevaju određene usluge iz područja palijativne skrbi“ – rekla je zamjenica župana te dodala da su strategijom palijativne skrbi do 2023. predviđeni iskoraci u pružanju te skrbi. „To se posebno odnosi u dijelovima gdje smo ‘tanki’, a to je svakako stacionarni dio. Naime, mi u okviru Opće bolnice Zabok imamo dvije postelje za palijativne pacijente, a procjena je da bi godišnje trebalo u stalnom opticaju biti 11 do 13 kreveta. To je nešto što ćemo morati riješiti i ugovoriti, ili u okviru naših zdravstvenih ustanova ili u okviru Doma zdravlja koji isto tako može pružati stacionarnu skrb za palijativne bolesnike. To nam je jedan od ključnih zadataka za provođenje i realizaciju strategije koju smo donijeli – zaključila je zamjenica župana Petek.

Palijativna skrb je sveobuhvatna (zdravstvena, psihološka, socijalna i duhovna) skrb s ciljem pružanja potrebne njege bolesnicima s neizlječivom bolešću. Nastoji se ublažiti bol i podići kvaliteta života bolesnika neizlječivih ili složenih bolesti. Nužan je multidisciplinarni pristup skrbi za bolesnika što podrazumijeva razne stručnjake koji međuovisno i zajednički razvijaju programe i ciljeve liječenja. Obuhvaća 3 područja – smirivanje neugodnih simptoma, psihosocijalna potpora bolesniku i njegovoj obitelji i etički problemi vezani uz kraj života.

Tu se spominje pojam zbrinjavanja totalne bolesti, znači ne samo simptoma boli, nego svih potreba koje ti bolesnici imaju u psihološkom, socijalnom i duhovnom smislu. Palijativna skrb se odvija gdje god se taj pacijent nalazi, znači može i u kući pacijenta, bolnici, ustanovama za trajni smještaj bolesnika. Ona je sveobuhvatna i multidisciplinarna“ – rekla je prije početka Skupa pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije  Biserka Sviben.

Palijativna skrb pri Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije djeluje od 2015. godine, prvo kao pilot projekt te potom od 2018. godine i pod ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.  „Imamo koordinatora i mobilni palijativni tim te za to dobivamo određena financijska sredstva. Osim kooridnatora i mobilnog tima kojeg čine medicinska sestra i liječnik, u palijativnoj skrbi djeluju i psiholog i voditelj grupe za samoopomoć i njega financiraju iz sredstava Krapinsko-zagorske županije. Sve ide preko obiteljskog liječnika, kada se pacijent nalazi u fazi neizlječive bolesti gdje liječenje više nije adekvatno, uključuje se pacijent u palijativnu skrb. Ako se pacijent odluči ostati doma, onda se u njegovu skrb u njegovoj kući uključuje naš kooridnator koji koordinira sve ostale službe dostupne na terenu za zbrinjavanje njegovih potreba. Uključuju se svi resursi zajednice koje u tom trenutku imamo. U sklopu mobilnog tima i palijativne skrbi djeluje i posudionica pomagala, tako da pacijente možemo opskrbiti i krevetima, hodalicama, antidekubitalnim madracima toaletnim kolicima. Kod tih bolesnika je specifično da se njihova situacija mijenja iz dana u dan, i potrebno je pravovremeno reagirati. U mobilnom timu djeluje i volonter duhovnik tako da možemo zbrinjavati i duhovne potrebe, za religijom i vjerom, gdje uskači naši župnici, ali imamo i pacijenata koji imaju potrebu pričati samo o duhovnosti, pa uskače teolog“ – rekla je pomoćnica ravnateljice Sviben.

Organizatori Skupa su Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije i Krapinsko-zagorska županija.

 


Fotogalerija