Zagorje
Bajka na dlanu
VIJESTI PREMA KRITERIJU

Što je palijativna skrb?

Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu životu pacijenta i njihovih obitelji suočenih s problemima povezanima sa smrtonosnom bolešću, kroz prevenciju i olakšanje patnje putem ranog prepoznavanja, te besprijekorne procjene i suzbijanja boli i drugih problema, fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih. (SZO)

Palijativna skrb:

 • predstavlja pristup koji je usmjeren na poboljšanje kvalitete života bolesnika i njegove obitelji, kada su suočeni s problemima povezanim uz bolest koja ne reagira na postupke liječenja
 • nastoji ublažiti bol i patnju te poboljšati kvalitetu života bolesnika i njegove obitelji
 • ne ublažava samo fizičke simptome već i pomaže kod psihičkih, socijalnih i duhovnih poteškoća
 • pruža podršku članovima obitelji tijekom bolesti i u žalovanju nakon bolesnikove smrti
 • slavi život: ona ne ubrzava, niti ne odgađa smrt, smatrajući ju dijelom normalnog životnog procesa
 • nastoji očuvati najbolju moguću kvalitetu života sve do smrti
Vrijednosti koje palijativna skrb naglašava: bolesnikovo dostojanstvo, samostalnost, odlučivanje o vlastitom životu i liječenju te cjeloviti pristup svakom bolesniku kao pojedincu. Obuhvaća razdoblje od postavljanja dijagnoze životno ugrožavajuće bolesti sve do razdoblja žalovanja nakon smrti bolesnika Palijativna medicina ne odnosi se samo na starije bolesnike, već na oboljele od neizlječivih bolesti svih životnih dobi, od najmanje djece do najstarijih Program palijativne medicine se provodi u oko 120 zemalja svijeta, a pokrenula ga je u Velikoj Britaniji, 1976. godine Cicely Saunders po zanimanju medicinska sestra, doktorica medicine i socijalna radnica.

Usluge

Od travnja 2015. godine pri Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije djeluje Mobilni palijativni tim Mobilni palijativni tim osnovan je s ciljem da se neizlječivo bolesnim pacijentima osigura što bolja kvaliteta života do samog kraja, a njihovim obiteljima olakša skrb za takvog bolesnika. Upoznavanjem pacijenta i obitelji u njihovom domu utvrđuju se problemi koji postoje, ali i do kojih bi moglo doći, bili oni medicinske, psihosocijalne ili druge naravi te se pristupa njihovom rješavanju tako da se što manje opterećuju bolesnik i njegova obitelj. Rad tima uključuje suradnju s liječnikom obiteljske medicine i bolničkim liječnicima, psiholozima, socijalnim radnicima te volonterima s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi. Mobilni palijativni tim pri Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije obuhvaća:
 • Medicinsku pomoć u vašem domu: konzultacije liječnika obiteljske medicine, rad s palijativnim bolesnicima (liječenje boli i drugih simptoma, postavljanje katetera i nazogastričnih sonda, zbrinjavanje rana), rad s obitelji palijativnog pacijenta
 • Psihološku pomoć bolesniku i članovima obitelji tijekom bolesti i u žalovanju u domu ili kroz grupu za potporu za oboljele od malignih bolesti i njihove obitelji (četvrtkom u 18 sati u ambulanti Marija Bistrica)
Posudionica pomagala pri Domu zdravlja KZŽ i Gradskim društvima Crvenog križa u Krapinsko-zagorskoj županiji (poput antidekubitalnih madraca, toaletnih stolica, štaka…)

Korisnici usluga

Tko sve može potražiti pomoć? Ako ste:
 • Stanovnik/ca Krapinsko-zagorske županije, koji/a boluje od bolesti opasne po život, bez obzira na uzrok i dob
 • Član/ica obitelji koji/a ima poteškoće u brizi za oboljelog člana/icu ili se teško nosi sa žalovanjem
 • Zdravstveni/a radnik/ca koji/a se u svom radu susreće sa terminalno oboljelim osobama
 • Volonter/ka koji/a se u radu susreće sa terminalno oboljelima
Ako bolujete od:
 • Malignih (zloćudnih) bolesti
 • Teških bolesti srca
 • Teških plućnih bolesti
 • Neuroloških bolesti (Alzheimerova bolest, multipla skleroza,mišićna distrofija, Parkinsonova bolest)
 • ili bilo koje bolesti u fazi kad medicina više ne može dovesti do ozdravljenja.
Kako ostvariti prava? Služba za palijativnu skrb Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije usko surađuje sa liječnicima opće obiteljske medicine, na način da obiteljski liječnik stupa u kontakt sa palijativnim timom čiji onda članovi posjećuju oboljelog u njegovom domu.

Uloga Krapinsko-zagorske županije

Krapinsko-zagorska županija prepoznala je važnost razvoja palijativne skrbi kao prioritetnog pitanja u području zdravstvene, ali i socijalne skrbi. Veliki dio palijativnih bolesnika želi do posljednjeg trenutka ostati živjeti u svojem domu, okružen svojim najmilijima. Kako bi to moglo biti moguće, pacijent i njegova obitelj trebaju u svom domu dobiti svu potrebnu pomoć i podršku. Pomoć koja se pruža palijativnom bolesniku i njegovoj obitelji nije samo medicinska, već često i psihološka i duhovna. Kako bi skrb bila potpuna, nužna je suradnja liječnika obiteljske medicine, liječnika specijalista, palijativnog tima, zdravstvene njege u kući, socijalnih radnika, psihologa, duhovnika, ali i neprocjenjivih volontera. Upravo stoga, krajem 2014. godine Krapinsko-zagorska županija, s ciljem povezivanja različitih sustava-zdravstvenog i socijalnog, ustanova i drugih pružatelja pomoći, osnovala Projektni tim za razvoj palijativne skrbi na području Krapinsko-zagorske županije, kao koordinacijsko tijelo. Projektni tim osnovan je sa zadaćom poticanja, planiranja te davanja prijedloga i mišljenje glede razvoja palijativne skrbi na području KZŽ. Čine ga predstavnici ključnih ustanova i pružatelja zdravstvenih usluga palijativnim bolesnicima: Doma zdravlja KZŽ, Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, zdravstvene njege u kući i civilnog društva-volontera u palijativnoj skrbi, te županije. Koliko je ovo područje važno, pokazuje i činjenica da je razvoj palijativne skrbi jedan od ključnih područja unutar kojeg treba razvijati dodatne usluge. Osnivanje mobilnog palijativnog tima i osnivanje nove, te jačanje postojećih posudionica ortopedskih pomagala, zacrtane su kao prioritetne aktivnosti. Krapinsko-zagorska županija i financijskim sredstvima podupire razvoj palijativne skrbi, i to kroz: omogućavanje dodatne edukacije zdravstvenih djelatnika, opremanje posudionica ortopedskih pomagala i financiranje aktivnosti senzibilizacije zdravstvenih i nezdravstvenih radnika, ali i društva općenito. Upravo je krajem 2013. godine Krapinsko-zagorska županija organizirala prvi stručni skup o palijativnoj skrbi u Krapinsko-zagorskoj županiji pod nazivom PALIJATIVNA SKRB – IZAZOVI I MOGUĆNOSTI. Također krajem 2013. godine za opremanje postojećih posudionica pri gradskim društvima Crvenog križa Županija je izdvojila ukupno 54.000,00 kn, odnosno po 9.000,00 za nabavku najpotrebnije opreme za svaku posudionicu. Osim edukacije djelatnika županijskog upravnog odjela nadležnog za zdravstvo, 7.000,00 kn izdvojeno je za specijalističke tečaje iz palijativne medicine za djelatnike zdravstvenih ustanova. Nakon uspostave Mobilnog palijativnog tima i uspostave posudionice ortopedskih pomagala pri Domu zdravlja KZŽ, Krapinsko-zagorska županija osigurala je krajem 2015. godine sredstva u iznosu 11.000,00 kn za tiskanje letaka s osnovnim informacijama za građane dostupnim uslugama palijativne skrbi. Razvoj sustava palijativne skrbi Županija će i dalje podupirati, a osim navedenog područja rada, sada će se još usredotočiti na razvoj volonterima u palijativnoj skrbi i nastojanje za razvijanjem skrbi za palijativne bolesnike u njihovom domu dostupne 24h na dan i sve dane u tjednu.

Kontakti

Kome se možete obratiti?
 • svom obiteljskom liječniku
 • nazovite mobilni palijativni tim na telefon : 099 476 0320 (Valent Balija, bacc.med.techn., radno vrijeme: 7 - 15 sati)
 • pošaljite e-mail na: palijativa@dzkzz.hr
 • Grupi za samopomoć oboljelima od malignih bolesti i njihovim obiteljima svaki četvrtak u ambulanti Marija Bistrica u 18 sati
 • posjetite nas na: www.dzkzz.hr