Zagorje
Bajka na dlanu

Županiji ponovno najviša ocjena za proračunsku transparentnost

Datum objave: 5. srpnja 2023.

Institut za javne financije predstavio je u srijedu 5. srpnja 2023. rezultate sveobuhvatnog istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. 

Krapinsko-zagorska županija i ove je godine dobila peticu za transparentnost i jedna je od rijetkih jedinica koja je u svim dosadašnjim ciklusima osvojila maksimalni broj bodova.

Predstavljanju rezultata istraživanja u Kući Europe u Zagrebu bila je nazočna zamjenica župana Jasna Petek, koja je istaknula kako proračunska transparentnost omogućuje kontrolu prikupljanja i trošenja javnog novca.

“Krapinsko-zagorska županija odlikaš je od samih početaka. Bili smo transparentni i dok još to nije bila zakonska obveza jer nam je važno da odgovorno raspolažemo sredstvima u proračunu i da građani znaju na što se troši javni novac”, istaknula je zamjenica župana Jasna Petek.

Cilj istraživanja je utvrditi objavljuju li sve županije, gradovi i općine svake godine ključne proračunske dokumente na svojim mrežnim stranicama koji su temeljni korak prema potpunijoj transparentnosti i participaciji građana, odnosno neophodan preduvjet za educiranje građana i njihovo uključivanje u lokalne proračunske procese

Ovim je istraživanjem obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj. Otvorenost je mjerena brojem objavljenih proračunskih dokumenata na službenim internetskim stranicama lokalnih i regionalnih jedinica u razdoblju od studenog 2022. do travnja 2023., a to su godišnje izvršenje proračuna za 2021., polugodišnje izvršenje proračuna za 2022. te prijedlog proračuna, izglasani proračun i proračun za građane za 2023. godinu.


Fotogalerija