Zagorje
Bajka na dlanu

Projekt "Baltazar"

VIJESTI PREMA KRITERIJU

Projekt "Baltazar 6"

Krapinsko-zagorska županija prijavila je projekt „Baltazar 6“ na javni poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.“, UP.03.2.1.07., u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Nakon provedenog natječajnog postupka tijekom srpnja 2022. g., Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 8. kolovoza 2022. g. donijelo Odluku o financiranju odabranih projekata odnosno dana 11. kolovoza 2022. g. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju odabranih projekata prema kojoj za projekt „Baltazar 6“, UP.03.2.1.07.0041, maksimalni iznos prihvatljivih troškova iznosi 3.624.144,00 kuna, od čega bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda iznose 3.442.936,80 kuna, dok će Krapinsko-zagorska županija za vlastiti udio sufinanciranja izdvojiti 181.207,20 kuna (5 %).
Provedbom projekta „Baltazar 6“, UP.03.2.1.07.0041, tijekom šk. god. 2022./2023. osigurat će se 79 pomoćnika u nastavi i 1 stručni komunikacijski posrednik za ukupno 94 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama na području Krapinsko-zagorske županije. Doprinijet će se poboljšanju uvjeta za izjednačavanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovne/srednje škole u sredini u kojoj žive te će se izravno utjecati na poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća. Višegodišnja podrška pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika utječe na razvoj sigurnosti i asertivnosti učenika s teškoćama u razvoju u socijalizaciji s vršnjacima iz razreda, a vidljiv je i napredak u razvijanju samostalnosti učenika. SAŽETAK Projektom „Baltazar 6“ u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije tijekom šk. god. 2022./2023. osigurat će se podrška za 94 učenika s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje ukupno 80 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Kroz provedbu projektnih aktivnosti stvorit će se preduvjeti za lakše uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u okolinu, lakše svladavanje nastavnog procesa, socijalizaciju i razvoj.
 

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

 • NOSITELJ PROJEKTA: Krapinsko-zagorska županija
 • UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.624.144,00 kn
 • BESPOVRATNA SREDSTVA IZ ESF: 3.442.936,80 kn = maksimalni iznos potpore
 • SREDSTVA PRIJAVITELJA: 181.207,20 kn
 • RAZDOBLJE PROVEDBE: 12 mjeseci / 8.7.2022. – 10.7.2023., odnosno šk. god. 2022./2023.
 • AKTIVNOSTI:
  • Selekcija pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika
  • Edukacija pomoćnika u nastavu
  • Zapošljavanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika te pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija
 • Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u pred-tercijarnom obrazovanju.
PARTNERI:
 1. Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice,
 2. Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina,
 3. Osnovna škola Bedekovčina,
 4. Osnovna škola Belec,
 5. Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički,
 6. Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina,
 7. Osnovna škola Đure Prejca Desinić,
 8. Osnovna škola Donja Stubica,
 9. Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica,
 10. Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli,
 11. Osnovna škola Antuna Mihanovića Klanjec,
 12. Osnovna škola Josipa Broza, Kumrovec,
 13. Osnovna škola Konjščina,
 14. Osnovna škola Franje Horvata Kiša Lobor,
 15. Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina,
 16. Osnovna škola Marija Bistrica,
 17. Osnovna škola Mače,
 18. Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Mihovljan,
 19. Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko,
 20. Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada,
 21. Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj,
 22. Osnovna škola Sveti Križ Začretje,
 23. Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice,
 24. Osnovna škola Veliko Trgovišće,
 25. Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok,
 26. Osnovna škola Zlatar Bistrica,
 27. Osnovna škola Ante Kovačića Zlatar,
 28. Srednja škola Bedekovčina,
 29. Srednja škola Krapina,
 30. Srednja škola Konjščina,
 31. Srednja škola Pregrada,
 32. Srednja škola Zabok,
 33. Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok,
 34. Grad Krapina,
 35. Općina Stubičke Toplice
Posredničko tijelo 1: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Služba za programe i projekte Europske Unije Donje Svetice 38 | 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4569 000 | Telefaks: +385 1 4594 301 | E-pošta: esf@mzo.hr http://www.mzo.gov.hr/   Posredničko tijelo 2: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije (DEFCO) Garićgradska ulica 18 | 10000 Zagreb Telefon: +385 1 62 74 666 | Telefaks: +385 1 62 74 606 | E-pošta: defco@asoo.hr http://www.asoo.hr/defco/default.aspx   Korisnik projekta: Krapinsko-zagorska županija Magistratska 1 | 49000 Krapina Telefon: +385 49 329 212 | Telefaks: +385 49 329 211 | E-pošta: info@kzz.hr http://www.kzz.hr Službena e-mail adresa projekta Baltazar 6: baltazar@kzz.hr

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. godine

EU

 

Iskaznica projekta Baltazar 6
Iskaznica projekta Baltazar 5
Iskaznica projekta Baltazar 4
Iskaznica projekta Baltazar 3
Iskaznica projekta Baltazar 2

ü Selekcija pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika