Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. prosinca 2022.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Županijske skupštine održane 22. rujna 2022. godine
 2. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu
 3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije
 4. Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu
 5. Prijedlog odluke o izvršavanju ProračunaŽupanije za 2023. godinu
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu
 7. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2021. godinu
 8. Prijedlog strategije razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2023. do 2027. godine
 9. Prijedlog odluke o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada u Koprivničkom Ivancu
 10. Program rada Županijskog savjeta mladih za 2023. godinu
 11. Prijedlog odluke o donošenju Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama Krapinsko-zagorske županije
 12. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godinu
 13. Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije
 14. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade izmjena i dopuna Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.
 15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priznanjima Krapinsko-zagorske županije
 16. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u 2023. godini
 17. Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2023. godinu
 18. Prijedlog plana djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
 19. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu
 20. Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini
 21. Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu
 22. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2023.-2025. godine
 23. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2023. godinu
 24. Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
 25. Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
 26. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2023. godinu
 27. Prijedlozi rješenja o imenovanju mrtvozornica za područje Grada Donja Stubica i općina Hrašćina, Mače i Hum na Sutli
 28. Pitanja i prijedlozi