Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. svibnja 2022.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Županijske skupštine održane dana 11. ožujka 2022. godine
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Krapinsko-zagorske županije tijekom 2021. godine
 3. Izvješće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Krapina – Kretanja na tržištu rada za 2021. godinu i u razdoblju I-IV 2022.godine
 4. Informacija o tijeku Projekta izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar
 5. Problematika zbrinjavanja otpada u Krapinsko-zagorskoj županiji: a) Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave, b) Piškornica d.o.o. – Regionalni centar za gospodarenje otpadom S
 6. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – Izvještaj o radu i Financijski izvještaj o poslovanju za 2021. godinu,
 7. Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. – Izvještaj o radu i godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu
 8. Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije u izgradnju zgrade Područne škole Martinišće na Osnovnu školu Ksavera Šandora Gjalskog Zabok
 9. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje grada Pregrade,
 10. Prijedlog rješenja o razrješenju mrtvozornika za područje grada Donje Stubice
 11. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje grada Zlatara
 12. Pitanja i prijedlozi