Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 31. listopada 2017.

Županijska skupština je na 5. sjednici donijela  II. izmjenu Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu, kojom se planira ukupni Proračun Županije i proračunskih korisnika u visini  u visini 582.779.675,08 kuna, odnosno u iznosu od 165.329.158,00 kn samo za Krapinsko-zagorsku županiju. Budući da su prihodi Županije planirani u 17,8% manjem iznosu u odnosu na prethodni plan, a da se rashodi i izdaci sada planiraju u iznosu od 161.775.095,00 kn ili 18,1% manje od prethodnog plana, vidljivo je da se u 2017. godini planira ostvarenje viška prihoda na rashodima u iznosu od 3.554.063,00 kn kojim se pokriva manjak poslovanja iz 2016. godine. Smanjenje je uglavnom posljedica dugotrajne provedbe postupaka vrednovanja prijava kapitalnih projekata za financiranje iz EU sredstava kod nadležnih tijela državne uprave (npr. Poslovno-tehnološki inkubator KZŽ, Energetska obnova škola, Sanacija odlagališta otpada), kašnjenja objave javnih poziva za prijavu projekata u odnosu na prvotni plan (npr. Integrirani promet zagrebačkog područja) ili dugotrajnim postupcima javne nabave (npr. Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ, Izgradnja sportske dvorane u Hraščini i Dovršetak izgradnje sportske dvorane pri OŠ Đurmanec). Provedba navedenih projekata će se realizirati u sljedećoj godini, a za većinu je već i odobreno financiranje. II. Rebalans Proračuna donijet je s 26 glasova za i 7 suzdržanih.

Županijska skupština je na ovoj sjednici odobrila sklapanje Dodatka II Ugovoru o javno-privatnom partnerstvu za realizaciju Zdravstveno-turističkog projekta Stubičke Toplice. Investitor Sunce premium d.o.o. je 8. rujna 2017. godine zatražio produljenje trajanja Ugovora te je procijenjeno kako je realizacija Projekta od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju, s određenim jamstvima za poštivanje rokova početka gradnje. Drugim dodatkom Ugovoru privatni se partner obvezuje započeti radove na izgradnji objekata u okviru Projekta najkasnije u roku od 2 godine i 6 mjeseci, računajući od dana sklapanja Dodatka II. Ugovoru i završiti ga u roku od 2 godine i 6 mjeseci, računajući od dana započinjanja radova, s time da će se smatrati da su radovi na izgradnji objekata u okviru Projekta u cijelosti završeni izgradnjom hotelskih kapaciteta s minimalno 300 soba, wellness centra i vodenog parka s najmanje 7 bazena. Ako privatni partner ne započne gradnju objekata u navedenom roku, morati će Županiji isplatiti naknadu od 1.500.000,00 kuna. Župan Željko Kolar istaknuo je kako je projekt Stubaki za Krapinsko-zagorsku županiju isto što je za Republiku Hrvatsku Pelješki most: “Za ovako velike projekte, koji mijenjaju sliku pojedinog područja, treba strpljenja. Uz jasnu želju i namjeru partnera da se ostane na zajedničkom projektu te da ga ipak na kraju i realiziramo, svjesni smo odgovornosti koju preuzimamo, ali smo se itekako spremni s njom i nositi.” – rekao je župan Kolar. Sklapanje dodatka ugovoru odobreno je uz protivljenje oporbe koja je predlagala odštetnu klauzulu od 11 milijuna kuna, s 26 glasova za, 8 glasova protiv i jednim suzdržanim glasom.

Županijska skupština je na svojoj 5. sjednici prihvatila i Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine te su članice i članovi Županijske skupštine pohvalili rad zdravstvenih ustanova, ravnatelja i djelatnika te jednoglasno donijeli zaključak da će od Ministarstva zdravstva zatražiti povećanje mjesečnog limita Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za 500.000 kuna i to za liječenje hrvatskih branitelja, a što je već bilo ugovoreno u razdoblju od 1. do 6. mjeseca 2016. godine.

Članice i članovi Županijske skupštine jednoglasno su donijeli i Regionalni program za mlade Krapinsko-zagorske županije 3.0 za razdoblje od 2017. do 2020 godine. Novi strateški dokument sa smjernicama za unapređenje položaja mlade populacije u dobi od 15 do 30 i njihovo aktivno uključivanje u procese donošenja odluka sastoji se od 52 mjere za poboljšanje položaja mladih na području Županije. Mjere su podijeljene u šest tematskih područja s ukupno 146 predviđenih aktivnosti: Obrazovanje i mobilnost; Rad, zapošljavanje i poduzetništvo; Zdravlje i pozitivni stilovi života;  Socijalna politika; Kultura mladih i Demokratsko građanstvo, ljudska prava i održivi razvoj. U programu su predviđeni i nositelji pojedinih mjera, vremenski period provedbe, kao i partneri i sudionici, izvori financiranja te indikatori na temelju kojih će se procjenjivati uspjeh provođenja.

Županijska skupština je donijela i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije kojom je, prvenstveno zbog velikog broja projekta za koje je potrebno provesti postupke javne nabave, predviđeno ustrojavanje novog upravnog tijela – Upravnog odjela za javnu nabavu i EU fondove, a koji će preuzeti dio poslova Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove i Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu. Na ovoj je sjednici donijeta i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije, kojom se propisuju koeficijenti u novoustrojenom upravnom odjelu te se donose manje izmjene na nekoliko postojećih radnih mjesta.

Budući da je mandat trećeg saziva Županijskog savjeta mladih pri svome kraju te da je mandat članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije vezan uz mandat članova Županijske skupštine, Skupština je na svojoj 5. sjednici donijela i zaključak o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova/članica Županijskog savjeta mladih i njihovih zamjenika/zamjenica te Odluku u osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova. Članice i članovi Županijske skupštine prihvatili su i Izvještaj  o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, donijeli  Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu te verificirali skraćeni zapisnik sa 4. sjednice Skupštine.

 

 

Prije početka rada po dnevnom redu održan je i aktualni sat:

Marijan Hohnjec postavio je pitanje o emigraciji mladih: “Postoje li podaci koliko je mladih u posljednje četiri godine otišlo iz Krapinsko-zagorske županije i poduzima li se što da se njihovi odlasci spriječe?”
Župan Željko Kolar odgovorio je da zna kako je u 2016. godini u cijeloj Hrvatskoj najmanje ljudi u inozemstvo otišlo iz Krapinsko-zagorske županije, a da će podatke za sve četiri godine zatražiti od Ministarstva unutarnjih poslova te odgovor proslijediti članu Županijske skupštine.

Dražen Čvek postavio je pitanje o dinamici provedbe mjera navedenih u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017.-2022 te, ako postoje problemi u realizaciji na području Krapinsko-županije, postoji li plan za pomoć u realizaciji tih aktivnosti.
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Stjepan Bručić odgovorio je kako Županija provjerava usklađenost planova gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave sa zakonom te istaknuo kako bi sanacije odlagališta otpada Gorjak, Tugonica i Medvjedov Jarek trebale biti gotove do kraja 2018. godine. “Sva odlagališta koja će se uskladiti s aktualnim propisima i direktivom Europske unije moći će i dalje gospodariti otpadom, za navedena tri odlagališta je u tijeku završetak dokumentacije za postupak javne nabave te vjerujem da će se to odraditi i da neće doći do plaćanja kaznenih poena” – odgovorio je pročelnik Bručić.

Stjepan Ranogajec podsjetio je na svoje pitanje o iskorištavanju izvorišta vode u Harinoj Zlaci.
Župan Željko Kolar istaknuo je kako je pitanje proslijeđeno premijeru, nadležnom ministarstvu i Hrvatskim vodama te da će po primitku odgovora isti proslijediti članu Županijske skupštine.

Danijel Vnuk podsjetio je na pitanje koje je postavio u sklopu rasprave o Izvješću zdravstvenih ustanova za 2016. godinu, a koje se odnosi na bolovanja u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana, dok je Dragutin Ranogajec podsjetio na svoje pitanje o opisu radnog dana direktorice Krapinsko-zagorskog aerodroma.
Odgovoreno je da će odgovori na pitanja biti dostavljeni u najkraćem mogućem roku.

Ivan Hren je upitao zašto članovi Županijske skupštine nisu prije dobili financijsko izvješće društva Stubaki
Župan Željko Kolar je odgovorio kako Krapinsko-zagorska županija osim početnog kapitala  koji se odnosi na zemljište za provedu projekta, više nije investirala ni kune te da stoga nije tražila financijska izvješća za Županijsku skupštinu niti je to do sada itko tražio.

 

MATERIJAL

ZAPISNIK


Fotogalerija