Zagorje
Bajka na dlanu
VIJESTI PREMA KRITERIJU

15. ožujka 2013.

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda je jedno od stalnih radnih tijela Županijske skupštine
Pročitaj više
15. ožujka 2013.

Klub članova Županijske skupštine Hrvatske stranke umirovljenika

Klub članova Županijske skupštine HSU-a ima 3 člana.
Pročitaj više
15. ožujka 2013.

Klub članova Županijske skupštine Socijaldemokratske partije Hrvatske

Klub članova Županijske skupštine SDP-a ima 6 članova.
Pročitaj više
15. ožujka 2013.

Klub članova Županijske skupštine Hrvatske kajkavske stranke

Klub članova Županijske skupštine HKS-a ima tri člana.
Pročitaj više
15. ožujka 2013.

Mandatno povjerenstvo

Mandatno povjerenstvo je jedno do stalnih radnih tijela Županijske skupštine
Pročitaj više
15. ožujka 2013.

Odbor za financije i proračun

Odbor za financije i proračun jedno je od stalnih radnih tijela Županijske skupštine
Pročitaj više
13. ožujka 2013.

Odbor za predstavke i prijedloge

Odbor za predstavke i prijedloge je jedno od stalnih radnih tijela Županijske skupštine
Pročitaj više