Zagorje
Bajka na dlanu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu

Datum objave: 3. studenoga 2023.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja  Odluke o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu

Turistička pristojba je prihod turističkih zajednica, a plaća se po svakom ostvarenom noćenju, u paušalnom iznosu ili na drugi način utvrđen Zakonom o turističkoj pristojbi.

Zakon o turističkoj pristojbi stupio je na snagu 23. svibnja 2019. godine (NN 52/19), Zakon o dopuni zakona o turističkoj pristojbi (NN 32/20) i Zakon o dopunama zakona o turističkoj pristojbi (NN 42/20).

Dana 26. srpnja 2019. godine na snagu je stupio Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19). Sukladno pravilniku, članak 1. stavak 3.,nakon donošenja odluke  ista se može izmijeniti ili donijeti nova na način i u rokovima propisanim Zakonom o turističkoj pristojbi, kad se steknu uvjeti za promjenu visine turističke pristojbe odnosno kad se to ocijeni potrebnim.

Sukladno tome, Odluku o visini turističke pristojbe, uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica, donosi Županijska skupština  i to najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za narednu godinu, sukladno članku 15. stavku 3. Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19).

Trenutno važeće odluke su Odluka o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije donesena na 16. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije održanoj dana 16. rujna 2019. godine (KLASA:011-01/1901/02, URBROJ:2140/01-01-19-4), Odluka o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije donesena na 5. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije održane dana 16. prosinca 2021. godine (KLASA:334-01/21-01/15, URBROJ:2140/01-01-21-5), Odluka o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije donesena na 10. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije održanoj dana 16. prosinca 2022. godine (KLASA: 334-01/22-01/12, URBROJ:2140/01-01-22-6) i Odluka o izmjenama Odluke o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije donesena na 11. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije održane dana 03. ožujka 2023. godine (KLASA:334-01/22-01/12, URBROJ:2140/01-23-12)   i  ostaje na snazi do 31.12.2024. godine.

Visina turističke pristojbe može se odrediti za najviše dva sezonska razdoblja, s time da jedno sezonsko razdoblje traje od 01. travnja do 30. rujna.

Sukladno uputama Ministarstva turizma i sporta, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije uputila je dopis u kojem je od sustava turističkih zajednica zatražila prethodno mišljenje o prijedlogu odluke  o visini turističke pristojbe za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2025. godine.

Zaprimljena su očitovanja odnosno mišljenja 9 lokalnih turističkih zajednica/turističkih zajednica područja, a za JLS-e na čijim područjima nema osnovane turističke zajednice, a na temelju mišljenja Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije  koje je istovjetno s mišljenjima  9  dostavljenih očitovanja, predlaže se da se na čitavom području Krapinsko-zagorske županije od 01.01.2025. godine primjene isti iznosi turističke pristojbe kao i u Odluci o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu. Također se predlaže da turistička pristojba bude u istim iznosima za sve jedinice lokalne samouprave po svim navedenim kategorijama obveznika plaćanja turističke pristojbe.

Devet lokalnih/područnih turističkih zajednica s područja Krapinsko-zagorske županije koje pokrivaju područja 23 jedinica lokalne samouprave i Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije koja pokriva područja 9 jedinica lokalne samouprave predlažu da se turistička sezona određuje kao dva sezonska razdoblja i to 01.04. do 30.09.  te „ostalo razdoblje“ koje obuhvaća razdoblja od 01.01. do 31.03. i  01.10. do 31.12.

Prijedlog  iznosa turističke pristojbe kako slijedi:

  1. Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po osobi: od 04. do 30.09. u iznosu od 2,00 €, ostalo razdoblje u iznosu od 1,85 €
  2. Noćenje u smještajnom objektu iz skupine kampovi po osobi (kampovi i kamp odmorišta): od 04. do 30.09. u iznosu od 1,98 €, ostalo razdoblje u iznosu od 1,32 €
  3. Godišnji paušalni iznos – smještaj u domaćinstvu -po krevetu: 50,00 €
  4. Godišnji paušalni iznos – smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po krevetu: 30,00 €
  5. Godišnji paušalni iznos – smještaj u domaćinstvu u kampu i objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj-za svaku smještajnu jedinicu:70,00 €
  6. Godišnji paušalni iznos – smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj-za svaku smještajnu jedinicu: 35,00 €
  7. Godišnji paušalni iznos – plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji:
  8. član: 10,00 €
  9. član: 10,00 €
  10. za svakog sljedećeg člana: 5,00 €

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorska županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge dostave putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (ispod teksta).

Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektroničke pošte: gospodarstvo@kzz.hr do 10. studenog 2023. godine ili na adresu

Krapinsko-zagorska županija,
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastruktura,
Magistratska 1,
49000 Krapina.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i oni prihvaćeni, ugraditi će se u konačni prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu.