Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – donošenje Pravilnika za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih štrukli KZŽ za razdoblje 2024.-2027.

Datum objave: 19. siječnja 2024.
  • Izvješće o provedenom savjetovanju možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje  “Zagorskih štrukli”/”Zagorskih štruklji” Krapinsko-zagorske za razdoblje 2024.-2027. godine.

Zagorski štrukli”/”Zagorskih štruklji” upisani su u registar zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla na razini Europske Unije u 2022. godini.

Europskim oznakama kvalitete, odnosno zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom zajamčeno tradicionalnog specijaliteta označeni su proizvodi čiji je naziv kao takav zaštićen u cijeloj Europskoj uniji, a proizvode se u skladu s propisanim specifikacijama proizvoda koje su izradili sami proizvođači te u njima definirali svoj proizvod i način njegove proizvodnje.

Zaštita na europskoj razini znači veću dodanu vrijednost, bolju konkurentnost i vidljivost na tržištu.

Dodjelom bespovratne potpore za poticanje proizvodnje “Zagorskih štrukli”/”Zagorskih štruklji” cilj je potaknuti proizvodnju “Zagorskih štrukli”/”Zagorskih štruklji” te povećati njihovu konkurentnost na tržištu.

Kroz Pravilnik o dodjeli potpore za poticanje proizvodnje “Zagorskih štrukli”/”Zagorskih štruklji” Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2027. godine utvrditi će se način i uvjeti dodjele potpore usklađeni s Uredbom Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis  potpore (Službeni list Europske unije, L 2023/2831).

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (“Narodne novine” broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (ispod teksta).

Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektroničke pošte: poljoprivreda@kzz.hr  do 17. veljače 2024. godine ili na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastruktura, Magistratska 1., Krapina.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i oni prihvaćeni, ugraditi će se u konačni prijedlog Pravilnika za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje “Zagorski štrukli”/”Zagorskih štruklji” Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2027. godine. 


Datum zadnje izmjene: 8. ožujka 2024.