Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – donošenja Programa javnih potreba Hrv. gorske službe spašavanja

Datum objave: 10. studenoga 2022.

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE

I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA: 240-02/22-01/06

URBROJ: 2140-11-22-1

Krapina, 10. studeni 2022.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2023. godinu

Člankom 4. stavkom 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj, 79/06. i 110/15.) propisano je da se na područjima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na temelju zajednički utvrđenog interesa između jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te je 2013. godine zaključen Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina (u međuvremenu promijenjen je naziv u Stanica Zlatar Bistrica) . Ujedno je člankom 18. stavkom 3. Zakona propisano da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanica Hrvatske gorske službe spašavanja na svom području.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi.

Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, Magistratska 1, Krapina ili na e-mail adresu: marija.bedenikovic@kzz.hr zaključno s danom 25. studenog 2022. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2023. godinu koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje.

v.d. PROČELNIKA

Marija Bedeniković