Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – donošenje Programa kontrole populacije napuštenih pasa

Datum objave: 1. prosinca 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,

promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA:320-08/21-01/02

URBROJ: 2140/01-06-21-01

Krapina, 01. prosinca 2021.

Na temelju točke IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, br. 140/09) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se

Javni poziv

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2027. godine

Na temelju članka 71. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ br. 102/17 i 32/19) Krapinsko-zagorska županija pokreće postupak donošenja Programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2027. godine (u daljnjem tekstu: Program), a sukladno prijedlogu Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz područja zaštite životinja.

Program kontrole populacije napuštenih pasa na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2027. godine je Program čiji je cilj smanjenje populacije napuštenih pasa na određenu razinu i/ili održavanje na toj razini te upravljanje njome.

Osnovni cilj provedbe Programa je smanjenje broja napuštenih pasa, a isto je moguće postići slijedećim mjerama i aktivnostima: 1. potpuna provedba kontrole mikročipiranja pasa; 2. postizanje kontrole razmnožavanja svih pasa; 3. poticanje i promocija udomljavanja pasa iz skloništa; 4. edukacija u cilju podizanja javne svijesti u području zaštite životinja; 5. promicanje odgovornog posjedovanja pasa (edukacija o odgovornom vlasništvu).

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Narodne novine“ broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge dostavite putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (ispod teksta).

Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektroničke pošte: poljoprivreda@kzz.hr do 31. prosinca 2021. godine ili na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastruktura, Magistratska 1. Krapina.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i oni prihvaćeni, ugraditi će se u konačni prijedlog Programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2027. godine.

P R O Č E L N I C A

mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing.