Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – donošenje Godišnjeg plana uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području KZŽ za lovnu 2024./2025. godinu

Datum objave: 23. siječnja 2024.

Na temelju točke IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, br. 140/09) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja  Godišnjeg plana uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu godinu 2024./2025.

Na temelju članka 77. Zakona o lovstvu  („Narodne novine“ br. 99/18.,  32/19. i 32/20.) Krapinsko-zagorska županija pokreće postupak donošenja Godišnjeg plana uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu godinu 2024./2025.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge dostave putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u prilogu).

Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektroničke pošte: poljoprivreda@kzz.hr  zaključno do 26. veljače 2024. godine ili na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,  promet i komunalnu infrastruktura, Magistratska 1, 49 000 Krapina.

Svi pristigli prijedlozi  do 26. veljače 2024. godine razmotrit će se i oni prihvaćeni ugraditi će se u konačni Godišnji plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu godinu 2024./2025.