Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. srpnja 2013.

4. Sajamska izložba Krapinsko-zagorske županije

„100% ZAGORSKO u ZAGREBU“

„100% ZAGORSKO“ je manifestacija PRODAJNO-IZLOŽBENOG karaktera na kojoj će se izlagati poljoprivredni proizvodi uzgojeni na tradicijski, konvencionalni, integrirani i ekološki način, te proizvodi tradicijskih obrta Krapinsko-zagorske županije. Cilj ove manifestacije je zajedničkim snagama kroz prezentaciju proizvoda i usluga promovirati Krapinsko-zagorsku županiju kao destinaciju u kojoj se njeguje tradicija, vrednuje kvaliteta proizvoda i usluga te kao županiju koja na autohtonim proizvodima i tradiciji gradi robne marke i turističke brandove. Manifestacijom „100% ZAGORSKO“, izložbom poljoprivrednih proizvoda uzgojenih na tradicijski, konvencionalni, integrirani i ekološki način te predstavljanjem tradicijskih obrta, seoskih gospodarstava, turističkih objekata i toplica, Krapinsko-zagorska županija promovira se kao poželjna turistička destinacija bogate kulturne baštine i enogastronomske ponude, s brojnim manifestacijama i rekreativnim sadržajima.

Manifestacija će trajati dva dana, a sama sajamska izložba postati će poveznica između malih proizvođača i krajnjih potrošača.

Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, udruge, zadruge i obrti da svoje prijave za sudjelovanje na ovoj sajamskoj izložbi dostave najkasnije do 15. kolovoza 2013. godine, poštom ili osobno. Prijavnice i Ugovore za sudjelovanje na ovoj manifestaciji mogu se dobiti u Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravni odjel za poljoprivredu i na web stranici www.kzz.hr. Ispunjene i potpisane prijavnice, dva (2) potpisana Ugovora i kopiju prometne dozvole za dostavna vozila dostavite na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, Magistratska 1, Krapina.

Za sve dodatne informacije obratite se u Upravni odjel za poljoprivredu pozivom na broj 049/329-086, 049/329-084 ili na e-mail: drazenka.grah@kzz.hr, ivanka.kuscar@kzz.hr