Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. ožujka 2016.

Cilj Programa je doprinositi ostvarenju regionalnog razvoja u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.  Ukupna sredstva koja se planiranju za Program iznose 40.000.000,00 kuna. Za projekte iz Krapinsko-zagorske županije na raspolaganju je 2.434.000,00 kuna.

U postupku odabira, na osnovu kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jedan podnositelj zahtjeva može dobiti najviši kumulativni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna s PDV-om te može prijaviti najviše dva projekta. Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna s PDV-om.

Sufinanciraju se projekti čiji su nositelji županije, gradovi i općine, a čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100% prosjeka Republike Hrvatske, a u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine 158/13).

Udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je jedinica lokalne ili regionalne samouprave razvrstana sukladno indeksu razvijenosti:

1.            JLS I. SKUPINE – najviši udio Ministarstva do 90%

2.            JLS II. SKUPINE – najviši udio Ministarstva do 85%

3.            JLS III. SKUPINE – najviši udio Ministarstva do 80%

4.            JPS I. SKUPINE – najviši udio Ministarstva do 85%

5.            JPS II. SKUPINE – najviši udio Ministarstva do 80%

 

U Krapinsko-zagorskoj županiji to su:

II. skupina jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka RH

Budinišćina, Desinić, Gornja Stubica, Lobor, Mihovljan, Petrovsko, Zagorska Sela

 

III. skupina jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH.

Bedekovčina, Donja Stubica, Đurmanec, Hrašćina, Hum na Sutli, Jesenje, Klanjec, Konjšćina, Kraljevec na Sutli, Krapina, Krapinske Toplice, Kumrovec, Mače, Marija Bistrica, Novi Golubovec, Oroslavje, Pregrada, Radoboj, Sveti Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zlatar, Zlatar Bistrica

 

Sredstva Ministarstva odobrena za provedbu projekata prema Programu mogu se koristiti samo u 2016. godini.

Prihvatljive su aktivnosti koje se provode na objektima javne namjene u vlasništvu JLPS ili objektima u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači JLPS i u njihovom su većinskom vlasništvu, na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici, a njihova realizacija će pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga.

Aktivnost se smatra prihvatljivom ukoliko:

–              odražava potrebe kolektivnih prioriteta i služiti će većini ili prethodno navedenim prioritetnim ciljanim skupinama;

–              je opravdan njezin opseg u smislu broja stanovnika kojima treba služiti, ekonomske isplativosti i troškova;

–              udovoljava tehničkim normama i standardima Republike Hrvatske;

–              je spremna za provedbu, tj. ima potrebnu tehničku i natječajnu dokumentaciju koja je dostupna podnositelju zahtjeva.

Prihvatljivi troškovi su oni koji su nužni za provedbu Projekta:

1.            Trošak izvođenja radova;

2.            Trošak usluga nadzora gradnje

3.            Trošak PDV-a (ako primjenjivo)

Zahtjev se predaje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva, obavezno uz naznaku: POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata u 2016. godini prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice“- NE OTVARATI, na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Račkoga 6

10000 Zagreb

Rok za podnošenje zahtjeva je 29. ožujka 2016.

Za sva pitanja i informacije osobe za kontakt u Ministarstvu su:

–              -Irena Jagatić, tel: 01/6391 461, e-mail: irena.jagatic@mrrfeu.hr,

–              -Neven Stjepović, tel: 01/6391 917, e-mail: neven.stjepovic@mrrfeu.hr,

–              -Pavo Šašlin, tel: 01/6391 434, e-mail: pavo.saslin@mrrfeu.hr,

–              -Željka Zagorac, tel: 01/6391 426, e-mail: zeljka.zagorac@mrrfeu.hr.