Zagorje
Bajka na dlanu

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2014.

Datum objave: 27. siječnja 2014.

U Krapinsko-zagorskoj županiji to su:

II. skupina jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka RH.

Budinišćina, Desinić, Gornja Stubica, Lobor, Mihovljan, Petrovsko, Zagorska Sela

 

 

III. skupina jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH.

Bedekovčina, Donja Stubica, Đurmanec, Hrašćina, Hum na Sutli, Jesenje, Klanjec, Konjšćina, Kraljevec na Sutli, Krapina, Krapinske Toplice, Kumrovec, Mače, Marija Bistrica, Novi Golubovec, Oroslavje, Pregrada, Radoboj, Sveti Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zlatar, Zlatar Bistrica

 

Za projekte iz Krapinsko-zagorske županije na raspolaganju je 2.448.000,00 kuna.

 

U Pozivu za iskaz interesa podnositelj može prijaviti najviše tri projekta; Ukupna vrijednost iznosa sufinanciranja od strane Ministarstva za jednog podnositelja može iznositi maksimalno 2.000.000,00 kuna (dvamilijuna kuna) s PDV-om; Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna (pedesettisuća kuna) s PDV-om.

Ukoliko se projekt provodi na području II. skupine jedinica lokalne/područne samouprave, udjel Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta može biti maksimalno 85% ukupnih troškova projekta.

Ukoliko se projekt provodi na području III. skupine jedinica lokalne samouprave, udjel Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta može biti maksimalno 80% ukupnih troškova projekta.

 

Prihvatljivi su projekti/aktivnosti na projektu koje se provode u 2014. godini. Rok za dostavu situacija za provedene aktivnosti na projektu u 2014. godini, za udio sufinanciranja Ministarstva, je 1. prosinca 2014., a rok za završetak svih aktivnosti korisnika na projektu, uključujući dostavu Završnog izvješća je 31.ožujka 2015.

Prihvatljive aktivnosti su:

 

 

SEKTOR

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

OBRAZOVANJE

• Rekonstrukcija, adaptacija, obnova i izgradnja dječjih vrtića;

• Rekonstrukcija, adaptacija, obnova i izgradnja školskih objekata (osnovne škole, srednje škole , specijalne škole, školske športske dvorane, školska igrališta).

ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA • Rekonstrukcija, adaptacija, obnova i izgradnja domova za starije osobe

• Rekonstrukcija, adaptacija, obnova i izgradnja domova za branitelje;

• Rekonstrukcija, adaptacija, obnova i izgradnja objekata primarne zdravstvene zaštite;

• Rekonstrukcija, adaptacija, obnova i izgradnja drugih objekata zdravstvene i socijalne zaštite.

• Seoske ljekarne

USLUGE ZAJEDNICE • Izgradnja i obnova dječjih igrališta;

• Rekonstrukcija, adaptacija, obnova i izgradnja centara okupljanja u zajednici (domovi kulture i društveni domovi, knjižnice, kino dvorane, muzeji i sl.)

• Izgradnja mrtvačnica, izgradnja staza i ograđivanje groblja

VODOVOD • Rekonstrukcija, obnova i izgradnja sekundarnih (lokalnih) vodovodnih mreža za opskrbu pitkom vodom uz uvjet da je sustav spojen na vodoopskrbni sustav;

• Rekonstrukcija, obnova i izgradnja vodoopskrbnih sustava (za sustave koji se financiraju iz drugih izvora u dijelu obveze korisnika).

TRANSPORT I DOSTUPNOST • Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i ulica u naseljima (uključujući male mostove, odvodne kanale, propuste, potporne i zaštitne zidove, jarke, kružne tokove);

• Izgradnja i obnova nogostupa;

• Izgradnja i obnova biciklističkih staza;

• Izgradnja i rekonstrukcija plinske mreže;

• Izgradnja i rekonstrukcija niskonaponske mreže.

ODVODNJA • Rekonstrukcija, obnova i izgradnja sustava oborinske i fekalne odvodnje malog promjera (uz uvjet da je sustav spojen na glavnu kanalizacijsku mrežu.

 

OKOLIŠNA INFRASTRUKTURA I ZAŠTITA OKOLIŠA • Aktivnosti vezane uz sprečavanje erozije (sanacija klizišta, sadnja drveća, izgradnja terasa, odvodnih kanala);

• Izgradnja, modernizacija javne rasvjete (proširenje, zamjena postojeće rasvjete ekološki prihvatljivom);

• Aktivnosti vezane uz povećanje energetske učinkovitosti objekata (poticanje primjene obnovljivih izvora energije, poboljšanje fiskalnih svojstava zgrade);

• Uređenje parkova;

• Uređenje trgova.

POSLOVNA INFRASTRUKTURA • Izgradnja i sanacija pristupnih cesta za postojeće poslovne zone;

• Dovođenje komunalne infrastrukture (vodovod, odvodnja, elektroenergetske mreže) do postojeće poslovne zone;

• Izgradnja i obnova infrastrukturnih objekata u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare i sl.);

• Prenamjena objekata u vlasništvu podnositelja za obavljanje gospodarskih aktivnosti.

 

Zahtjevi za sufinanciranje projekata u 2014. godini mogu se dostaviti u Ministarstvo do 10. veljače, a Poziv za iskaz interesa dostupan je http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1864 . Svi dokumenti također se nalaze u prilogu.

 

Zagorska razvojna agencija može Vam pomoći u pripremi projektne dokumentacije za prijavu te se možete obratiti na e-mail: silvija@zara.hr, alen@zara.hr ili na telefon 049 373 161 – Silvija Malogorski, Alen Hutinović.