Zagorje
Bajka na dlanu

Projekt "Baltazar"

VIJESTI PREMA KRITERIJU

Projekt "Baltazar 7"

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI.

Krapinsko-zagorska županija prijavila je projekt „Baltazar 7“ na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI“, SF.2.4.06.01.0022, u okviru Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. Nakon provedenog natječajnog postupka Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 4. rujna 2023. g. donijelo prvu Odluku o financiranju odabranih projekata prema kojoj za projekt „Baltazar 7“, SF.2.4.06.01.0022,  maksimalni iznos prihvatljivih troškova iznosi 547.654,80 EUR, od čega bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda plus iznose 520.000,00 EUR, dok će Krapinsko-zagorska županija za vlastiti udio sufinanciranja izdvojiti 27.654,80 EUR (5,05 %). Provedbom projekta „Baltazar 7“, SF.2.4.06.01.0022, tijekom šk. god. 2023./2024. osigurat će se 77 pomoćnika u nastavi za ukupno 98 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama na području Krapinsko-zagorske županije. Doprinijet će se poboljšanju uvjeta za izjednačavanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovne/srednje škole u sredini u kojoj žive te će se izravno utjecati na poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća. Višegodišnja podrška pomoćnika u nastavi utječe na razvoj sigurnosti i asertivnosti učenika s teškoćama u razvoju u socijalizaciji s vršnjacima iz razreda, a vidljiv je i napredak u razvijanju samostalnosti učenika. SAŽETAK  Projektom „Baltazar 7“ u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije tijekom šk. god. 2023./2024. osigurat će se podrška za 98 učenika s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje ukupno 77 pomoćnika u nastavi. Kroz provedbu projektnih aktivnosti stvorit će se preduvjeti za lakše uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u okolinu, lakše svladavanje nastavnog procesa, socijalizaciju i razvoj.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

 1. NOSITELJ PROJEKTA: Krapinsko-zagorska županija
 2. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 547.654,80 eura
 3. BESPOVRATNA SREDSTVA IZ ESF: 520.000,00 eura = maksimalni iznos potpore
 4. SREDSTVA PRIJAVITELJA: 27.654,80 eura
 5. RAZDOBLJE PROVEDBE: 12 mjeseci / 25.08.2023. – 25.08.2024., odnosno šk. god. 2023./2024.
AKTIVNOSTI:
 • Provedba postupka selekcije kandidata za pomoćnike u nastavi
 • Provedba programa uvođenja u rad pomoćnika u nastavi
 • Rad pomoćnika u nastavi
 • Komunikacija i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija
Projekt se provodi u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., u okviru Prioriteta P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja  ES04.6. 2f) Promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom  . PARTNERI:
 1. Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice
 2. Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina
 3. Osnovna škola Bedekovčina
 4. Osnovna škola Belec
 5. Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički
 6. Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina
 7. Osnovna škola Đure Prejca Desinić
 8. Osnovna škola Donja Stubica
 9. Osnovna škola Matije Gupca, Gornja Stubica
 10. Osnovna škola Viktora Kovačića, Hum na Sutli
 11. Osnovna škola Antuna Mihanovića, Klanjec
 12. Osnovna škola Josipa Broza, Kumrovec
 13. Osnovna škola Konjščina
 14. Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Lobor
 15. Osnovna škola Ljudevit Gaj u Krapini
 16. Osnovna škola Marija Bistrica
 17. Osnovna škola Mače
 18. Osnovna škola Ljudevit Gaj Mihovljan
 19. Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko
 20. Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada
 21. Osnovna škola Lijepa naša, Tuhelj
 22. Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice
 23. Osnovna škola Veliko Trgovišće
 24. Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok
 25. Osnovna škola Ante Kovačića, Zlatar
 26. Srednja škola Krapina
 27. Srednja škola Konjščina
 28. Srednja škola Zabok
 29. Škola za umjetnost, dizajn grafiku i odjeću Zabok
 30. Grad Krapina
 31. Općina Stubičke Toplice
Posredničko tijelo 1 Ministarstvo znanosti i obrazovanja Donje Svetice 38 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4569 000 Telefaks: +385 1 4594 301 E-pošta: esf@mzo.hr https://mzo.gov.hr/ Posredničko tijelo 2 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Garićgradska ulica 18 10000 Zagreb Telefon: +385 1 62 74 666 Telefaks: +385 1 62 74 606 E-pošta: defco@asoo.hr https://www.asoo.hr/defco/ Korisnik projekta Krapinsko-zagorska županija Magistratska 1 49000 Krapina Telefon: +385 49 329 212 Telefaks: +385 49 329 211 E-pošta: info@kzz.hr https://www.kzz.hr/ Službena e-mail adresa projekta Baltazar 7: baltazar@kzz.hr Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda plus u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Iskaznica projekta Baltazar 7
Iskaznica projekta Baltazar 6
Iskaznica projekta Baltazar 5
Iskaznica projekta Baltazar 4
Iskaznica projekta Baltazar 3
Iskaznica projekta Baltazar 2

ü Selekcija pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika