Zagorje
Bajka na dlanu

Županijska skupština

VIJESTI PREMA KRITERIJU

19. lipnja 2017.

Odbor za gospodarstvo

Odbor za gospodarstvo prati i razmatra stanje u području gospodarstva, razvoja poduzetništva te daje Skupštini prijedlog i mišljenja radi poduzimanja potrebnih mjera i radnji u pogledu razvoja i unapređenja stanja u tom području.
Pročitaj više
19. lipnja 2017.

Zapisnici

O radu Skupštine vodi se zapisnik (čl. 105. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije)
Pročitaj više
19. lipnja 2017.

Odbor za predstavke i prijedloge

Odbor za predstavke i prijedloge razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene Skupštini te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje propisa i prava građana u postupku pred tijelima koja imaju javne ovlasti. On ispituje, putem nadležnih tijela, osnovanost predstavki, pritužbi i prijedloga te ukazuje nadležnim tijelima na potrebu poduzimanja na zakonu osnovanih mjera te o tome izvješćuje podnositelje predstavki, pritužbi odnosno prijedloga.
Pročitaj više
19. lipnja 2017.

Mandatno povjerenstvo

Mandatno povjerenstvo raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava članova i članica Skupštine i izvješćuje Skupštinu o mirovanju odnosno prestanku mandata člana ili članice Skupštine i početku mandata zamjenika/ce te o prestanku mirovanja mandata članice ili člana Skupštine.
Pročitaj više
19. lipnja 2017.

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda organizira i usklađuje procjenu štete u općinama i gradovima, utvrđuje štetu za cijelu županiju, daje podatke o šteti županu radi proglašenja elementarne nepogode, potvrđuje štetu za područje županije kojoj pomoć određuje lokalna samouprava, Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu predlaže odobrenje žurne financijske i druge pomoći, izrađuje svodne preglede šteta za županiju i prema redovitu ih postupku dostavlja Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu, izrađuje izvješće o svom radu i utrošku sredstava pomoći na području županije prema korisnicima sredstava pomoći, prethodno potvrđuje vrijednost štete sa područja gradova i općina, ustrojava stručna povjerenstva općina i gradova za procjenu šteta i usklađuje njihov rad, daje prijedloge za odobravanje pomoći iz proračuna županije, priprema prethodno izvješće za Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo financija te nadležno ministarstvo o nastanku nepogoda, Državnom povjerenstvu i Vladi Republike Hrvatske daje prijedlog sa podacima neophodnim za proglašenje elementarne nepogode na razini države, obavlja i druge poslove određene odlukom o osnivanju, odnosno poslove koje mu prenese Državno povjerenstvo ili mu povjere općinska, odnosno gradska povjerenstva.
Pročitaj više
19. lipnja 2017.

Odbor za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje

Odbor za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje prati i razmatra stanje u području turizma i zaštite čovjekovog okoliša, graditeljstva i prostornog planiranja te predlaže Skupštini provođenje potrebnih mjera i radnji radi unapređenja stanja u tom području.
Pročitaj više
16. lipnja 2017.

Konstituirajuća sjednica Županijske skupštine

Konstituirajuća sjednica 7. saziva Županijske skupštine bit će održana u ponedjeljak, 19. lipnja 2017 godine u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini.
Pročitaj više
30. svibnja 2017.

Konačni rezultati izbora za župana i članove Županijske skupštine KZŽ

Od ukupno 109.713 birača upisanih u popis birača, za izbor župana glasovalo je 57.565 birača, odnosno 52,47%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 57.561 birača, odnosno 52,47%. Važećih listića bilo je 56.096, odnosno 97,45%. Nevažećih je bilo 1.465 listića, odnosno 2,55%.
Pročitaj više
23. svibnja 2017.

U Mariji Bistrici otkrivena nova spomen ploča

Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki je u subotu, 20. svibnja 2017. godine, u Mariji Bistrici prisustvovala otkrivanju spomen-ploče Ivanu Krizmaniću i otvorenju izložbe Marija Bistrica u doba Ivana Krizmanića i hrvatskog narodnog preporoda.
Pročitaj više
22. svibnja 2017.

Održan 1. Hrašćinski astro

Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki i zamjenica župana Jasna Petek su u petak, 20. svibnja 2017. godine, prisustvovale predavanju Astronomija – osnove orijentacije među zvijezdama kojim je u Domu kulture u Trgovišću otvoren 1. Hrašćinski astro.
Pročitaj više