Zagorje
Bajka na dlanu

Javni natječaj za dodjelu potpora obrtnicima i gospodarstvenicima za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima i manifestacijama

Datum objave: 21. ožujka 2024.

Od strane Krapinsko-zagorske županije donijet je Pravilnik za dodjelu bespovratnih potpora Krapinsko-zagorske županije za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima / manifestacijama u zemlji i inozemstvu (SG KZŽ br. 21/23, dalje u tekstu Pravilnik).

Pravilnikom se utvrđuju kriteriji i postupak za ostvarivanje bespovratnih financijskih potpora aktivnostima u funkciji održavanja postojećeg poslovanja i povećanja izvoza kroz sudjelovanje i nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu.

Ciljevi utvrđeni Pravilnikom su poticanje promocije proizvoda s područja Krapinsko-zagorske županije na domaćim i stranim tržištima što bi trebalo dovesti do rasta proizvodnje, prihoda, konkurentnosti i zaposlenosti na području Krapinsko-zagorske županije.

U svrhu provedbe Pravilnika, temeljem točke VI. Pravilnika, župan raspisuje Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava potpora za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima /manifestacijama u zemlji i inozemstvu sa danom 21.03.2024., a prema tekstu koji se nalazi u prilogu.