Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. prosinca 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 311-01/19-01/38
URBROJ:
2140/01-06-19-2
Krapina, 9. prosinac 2019.

Na temelju točke IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, br. 140/09) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se

J A V N I   P O Z I V
za savjetovanje
sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Pravilnika o mentorstvu korisnika usluga poslovne podrške
poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije

Program usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije identificira upravo mentorstvo kao jednu od 5 temeljnih usluga podrške koja će se pružati korisnicima navedenog Programa, a organizira se u okviru rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o..

Mentorstvo poslovnih subjekata i razvojnih timova omogućava razvoj dodatnog intelektualnog kapitala i potporu poduzetničkom eko-sustavu. Mentorstvo se smatra nezamjenjivim početnim kapitalom svakog poduzetnika početnika te je vrlo važan proces učenja kako za mentora, tako i za primatelja mentorstva. Cilj i svrha mentorskog programa za poslovne subjekte i razvojne timove je prevladavanje izazova i prepreka na njihovom poduzetničkom putu u ranim fazama razvoja poslovanja.

Ovim Pravilnikom definiraju se i opisuju osnovni ciljevi mentorskog programa:

  1. Što je mentorstvo i koja je dodana vrijednost?
  2. Koje su osnovne sastavnice kvalitetnog mentorskog programa i tko može biti mentor?
  3. Kako funkcionira program mentorstva?
  4. Tko može primiti usluge mentorstva?

Osnovne pretpostavke na kojima počiva program mentorstva je da postoji baza poduzetnika / iskusnih poslovnih osoba koje su zainteresirane postati mentorom te da, s druge strane, postoji zainteresiranost poduzetnika početnika te razvojnih timova za primanje ovakve usluge.

Ovim Pravilnikom definiraju se kriteriji odabira mentora, način i metodologija korištenja mentorskih usluga te područja mentoriranja.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorska županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (ispod teksta).

Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektroničke pošte: gospodarstvo@kzz.hr do 8. siječnja 2020. godine ili na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastruktura, Magistratska 1, 49000 Krapina.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i oni prihvaćeni, ugraditi će se u konačni prijedlog Programa usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing.