Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – donošenja Pravilnika za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu KZŽ za 2024.

Datum objave: 6. ožujka 2024.
  • Izvješće o provedenom savjetovanju i možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se

J A V N I   P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja  
Pravilnika za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu
Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini

U svrhu unapređenja kvalitete postojeće smještajne turističke ponude te uvođenja dodatnih inovativnih turističkih sadržaja u postojećim registriranim turističkim subjektima na području Krapinsko-zagorske županije, a koji doprinose sljedećim ciljevima:

  • povećanju broja dolazaka i noćenja turista;
  • unapređenju turističke kvalitete usluga i sadržaja;
  • razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista;
  • izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja;
  • stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Krapinsko-zagorske,

donosi se nacrt Pravilnika za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini (dalje u tekstu: Pravilnik).

Pravilnikom se utvrđuju kriteriji i postupak za ostvarivanje bespovratnih financijskih potpora za sufinanciranje turističkih projekata u svrhu unapređenja i razvoja turizma na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini. Korisnici bespovratnih potpora po ovom Pravilniku mogu biti subjekti (fizičke i pravne osobe) s područja Krapinsko-zagorske županije koji su registrirani za obavljanje određene turističke djelatnosti, a turistički projekt za koji traže potporu ostvaruju na području Krapinsko-zagorske županije.

Sredstva za dodjelu bespovratnih financijskih potpora (dalje u tekstu: Potpora) osigurana su u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorska županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge dostave putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (ispod teksta).

Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektroničke pošte: gospodarstvo@kzz.hr do 05. travnja 2024. godine ili na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastruktura, Magistratska 1, 49000 Krapina.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i oni prihvaćeni, ugraditi će se u konačni prijedlog Pravilnika za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu Krapinsko-zagorske Županije u 2024. godini.

P R O Č E L N I C A     
Sanja Mihovilić, dipl.ing.