Zagorje
Bajka na dlanu
VIJESTI PREMA KRITERIJU

12. prosinca 2013.

Erasmus+: novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Objavljen je poziv za podnošenje prijava na novi program Europske unije Erasmus+.
Pročitaj više
11. prosinca 2013.

Dodijeljena sredstva za ulaganja u poljoprivredi

Danas su u Krapini potpisani ugovori s korisnicima potpora Krapinsko-zagorske županije za investicijska ulaganja u poljoprivredi, pripremu projekata i unapređenje rada udruga u poljoprivredi.
Pročitaj više
11. prosinca 2013.

Održana stručna tribina „Igre na sreću – od zabave do ovisnosti“

Krapinsko-zagorska županija u suradnji sa Županijskim povjerenstvom za suzbijanje zlouporabe opojnih droga organizirala je 11. prosinca 2013. god. Zaboku stručnu tribinu pod nazivom „Igre na sreću - od zabave do ovisnosti“.
Pročitaj više
11. prosinca 2013.

Otvoreni natječaji programa Kreativna Europa

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaje za potprograme Kultura i MEDIA, sada dio jedinstvenog programa Europske unije Kreativna Europa.
Pročitaj više
10. prosinca 2013.

HGK Županijska komora Krapina i Obrtnička komora KZŽ organiziraju seminar

HGK Županijska komora Krapina Trg Lj. Gaja 5, 49000 Krapina  Krapina, 10.12.2013. Klasa: 130-03/13-01/169 Ur.br.: 311-25/08-13-02     Seminar „Novi način prikupljanja podataka o primicima, porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima putem obrasca JOPPD“   Vezano uz uvođenje novog sustava prikupljanja podataka putem obrasca JOPPD, HGK Županijska komora Krapina i Obrtnička komora KZŽ organiziraju...
Pročitaj više
10. prosinca 2013.

Zatvaranje Javnog poziva za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja

ŽUPAN KLASA: 320-01/13-01/56 URBROJ: 2140/01-15-13-112 Krapina, 09.12. 2013.   Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13- pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije donosi       ZAKLJUČAK o zatvaranju Javnog poziva za edukaciju korisnika mjera ruralnog razvoja: za sudjelovanje na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima, i seminarima iz...
Pročitaj više
10. prosinca 2013.

Zatvaranje Javnog poziva za jačanje strojnih prstenova

ŽUPAN KLASA: 320-01/13-01/60 URBROJ: 2140/01-15-13-10 Krapina, 06.12. 2013.   Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13- pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije donosi     ZAKLJUČAK o zatvaranju Javnog poziva za jačanje strojnih prstenova na području                         Krapinsko-zagorske županije                                        Zatvara se Javni poziv...
Pročitaj više
10. prosinca 2013.

Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni je dan ljudskih prava. Obilježava se na dan kada je u UN-u 1948. potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima. Tada je prvi put u povijesti priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika. Ovaj datum je prekretnica u suvremenoj povijesti kada su se nacije svijeta udružile kako bi jednom i...
Pročitaj više