Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. prosinca 2013.

Župan Željko Kolar najavio je planove za sljedeću godinu uz poruku kako je proračun za 2014. godinu i razvojan i socijalan, ali realan. Župan je rekao kako će Županija u 2014. godini biti fokusirana na gospodarstvo. Povećat će se sredstva za sudjelovanje gospodarstvenika, a posebno i turističkih subjekata na inozemnim sajmovima. Uspostavljen je garantni fond s početnim sredstvima od dva milijuna kuna kao pomoć jedinicama lokalne samouprave pri projektiranju za prijavu projekata na fondove Europske unije, dodatno će se kadrovski ojačati Zagorska razvojna agencija, a jedan od prioritetnih projekata je izgradnja poduzetničkog inkubatora u Krapini za koji je Županija financirala projektnu dokumentaciju u ovoj godini kako bi taj projekt prijavili na natječaj do početka veljače 2013., spomenuo je župan. Također, najavio je i realizaciju projekta Energetskog centra Bračak za cijelu sjeverozapadnu Hrvatsku, radove na cestovnoj i željezničkoj infrastrukturi, realizaciju projekta „Stubaki“, a spomenuo je i nekoliko privatnih investicija koje su u planu na području Krapinsko-zagorske županije.