Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. veljače 2011.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Županijsko povjerenstvo za organizaciju i

provođenje županijskog susreta učenika SŠ KZŽ

«LIDRANO 2011»

Krapina, 22. veljače 2011.

 

Z A P I S N I K

s održanog županijskog susreta učenika SŠ

«LIDRANO 2011», dramsko-scensko stvaralaštvo

 

Županijski susret održan je 22. veljače 2011. godine u Srednjoj školi Krapina, s početkom u 15.15.

Prosudbeno povjerenstvo radilo je u sastavu:

1. Adam Končić, predsjednik povjerenstva

2. Barbara Rocco

3. Anica Ladišić.

Susretu je bila nazočna gospođa Stephanie Jamnicky, u ime Državnog izbornog povjerenstva.

Na susretu su sudjelovale 4 srednje škole i izvedeno je 7 pojedinačna nastupa u izrazima: kazivanje poezije i monolog. Uz pojedinačne nastupe izvedena su 2 grupne dramsko-scenska igre . Redoslijed nastupanja sudionika susreta, naslovi koji su izvedeni, imena i prezimena učenika te nazive škola iz kojih dolaze može se vidjeti iz programa koji se prilaže uz ovaj zapisnik.

Nakon održanih pojedinačnih nastupa, vijećanja članova povjerenstva i razgovora s voditeljima i učenicima, povjerenstvo je donijelo sljedeću

O D L U K U

Prijedlog Županijskog povjerenstva KZŽ za Državnu smotru «LIDRANO 2011», dramsko-scenski izraz, kategorija pojedinačnih nastupa je sljedeći:

1. monolog «POKUS – tekst iz romana Zločin i kazna, F.M. Dostojevskog“ , koji je izveo učenik Karlo Kralj, III raz Gimnazije AGM Zabok, voditeljica učenika Sandra Babnik Lončar.

Nakon održanog grupnog nastupa, vijećanja članova povjerenstva i razgovora s

voditeljem i učenicima, povjerenstvo je donijelo sljedeću

 O D L U K U

Prijedlog Županijskog povjerenstva KZŽ za Državnu smotru «LIDRANO 2011», dramsko-scenski izraz, kategorija grupnih nastupa je sljedeći:

1. Gimnazija AGM Zabok, predstava „Šest osoba traži autora“ po drami L. Pirandella, voditeljica Marta Gašpar.

Županijski susret učenika SŠ «LIDRANO 2011», dramsko-scensko stvaralaštvo završen je u 17.30 sati.

Na smotri su proglašeni i najbolji literarni i novinarski radovi učenika, koji se predlažu

za Državnu smotru.

Zapisnici nadležnih povjerenstava o tome u privitku!

                                                                                    Predsjednik Žup. povjerenstva za SŠ:

                                                                                                   Adam Končić